Description

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
Period11 Sep 2018
Work forEduskunnan ulkoasiainvaliokunta
Degree of RecognitionNational