Bland hjälpare och hjältar - Myndighetssamarbete och psykosocialt stöd i katastrofsituationer. En flerfallsstudie. Licentiatavhandling i socialt arbete

Lillrank, A. (Pre-examiner)

Activity: Examination typesPre-examiner of doctoral thesis

Description

Licentiatavhandling i socialt arbete
Period13 Aug 2018
Examinee
Degree of RecognitionNational