Co-Supervision of Master's thesis work

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Johanna Nyholm, Erikoistyö: ”Analys av passiva TASK-3 kaliumkanalers betydelse för beteendet hos möss och för olika läkemedelseffekter”. 2006
Period2006