E 45/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Leino-Sandberg, P. (Consultant)

Activity: Consultancy typesConsultancy

Period4 Mar 2020
Work forParliament, Finland