Economic affairs committee: U 85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Activity: Consultancy typesConsultancy

Period20 Nov 2019
Work forParliament, Finland
Degree of RecognitionNational