Ecoonomic Affairs Committee: U 85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Leino-Sandberg, P. (Consultant)

Activity: Consultancy typesConsultancy

Period22 Nov 2019
Work forParliament, Finland