Farmaseutin lopputyö: Reko Ravela

Kari, O. (Supervisor)

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Period2017 - 2018
Examinee