Grand Committee: U 85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta UJ 7/2019 vp Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline UJ 8/2019 vp Uudistusten ja investointien tukiohjelma: euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline, lähentymis- ja uudistusväline (euroalueen ulkopuolisille maille), teknisen tuen väline

Leino-Sandberg, P. (Consultant)

Activity: Consultancy typesConsultancy

Period22 Nov 2019
Work forParliament, Finland