Handledare pro radu avhandling i nordisk littratur

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Title of thesis: Representationer av kön som skevar. Dekadens- och genombrottstendenser i Gerda von Mickwitz sekelskiftesprosa
Period20132015
ExamineeAnna von Bonsdorff
Examination held at
  • Helsingfors