Handledning av magisteravhandling

Åström, H. (Supervisor), Saarinen, T. P. (Supervisor)

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Tillväxtskillnader hos de i Finland förekommande cytotyperna av backlök (Allium oleraceum), försök i tillväxtskåp (Robin Sjöblom)
Period20182020
Examinee