Handledning av magisteravhandling

Åström, H. (Supervisor), Saarinen, T. P. (Supervisor)

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Smultronets (Fragaria vesca) sommar- och vinterblad - fenologi och fotosyntesaktivitet hos smultron av fem olika europeiska ursprung (Sonja Still)
Period2017 - 2019
Examinee