HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (notifikaatio)

Leino-Sandberg, P. (Consultant)

Activity: Consultancy typesConsultancy

Period7 Mar 2019
Work forParliament, Finland