Lausunto FIMEAlle

Activity: Other activity typesTypes for other activities - Other

Description

FIMEAn pyytämä lausunto esityksestä elinsiirto- ja -luovutustoiminnan järjestämisestä Suomessa
PeriodOct 2013Nov 2013