Mia Åkerfeltin väitöskirjan esitarkastus

Suominen-Kokkonen, R. (Pre-examiner)

Activity: Examination typesPre-examiner of doctoral thesis

Description

Esitarkastuslausunnon laadinta Åbo Akademille

Title of thesis: För fremlingarnes trefnad. Byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet
Period1 Aug 201131 Aug 2011
ExamineeMia Åkerfelt
Examination held atÅbo Akademi