Opponent of doctoral dissertation / Gupta

Activity: Examination typesOpponent of doctoral dissertation

Period2009
ExamineeRashi Gupta
Examination held at
  • University of Helsinki