Playful learning in pedagogy of mathematics in the ECE teacher training program

Kangas, J. (Speaker), Jari-Matti Vuorio (Speaker)

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Description

Esityksessä tarkastellaan leikillisen ja osallistavan pedagogiikan näkökulmista varhaiskasvatuksen koulutuksessa toteutuvaa matematiikan pedagogiikan kurssia. Leikillisyydellä ja toiminnallisuudella on opintojaksolla suuri rooli ja kurssin tavoitteena on, että opiskelija kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä sekä osaa suunnitella eheyttävästi matemaattisloogiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa suhteessa opetussuunnitelmiin. Esityksessä arvioidaan toteutuneita kurssin työskentelytapoja leikillisyyden ja vakavan leikillisyyden (mm. Sefton-Green ym 2015) ja toisaalta toimijuuden (Kumpulainen ym. 2013) viitekehyksissä.
Tuloksena voidaan näyttää, että toiminnalliset tehtävät ja pienryhmissä toteutetut ongelmanratkaisutehtävät innostivat opiskelijoita leikkimään matemaattisilla välineillä ja kokeilemaan ja soveltamaan niitä. Vakava leikillisyys tunnistettiin opiskelijoiden toteuttamista ryhmätöistä, joissa matemaattisiin sisältöalueisiin yhdistettiin toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä. Leikillisyyden voidaan osoittaa mahdollistavan pienten lasten matemaattista ajattelua kehittävät tehtävät yliopisto-opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja teoreettiseen tietoon.
Period14 Aug 2018
Event typeConference
LocationTurku, Finland