Supervision of Master's thesis

Lehti-Eklund, H. (Supervisor)

  Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

  Description

  Title of thesis: "Aldrig jag kommer att prata som värsta svennen". Språkets makt och betydelse i "Ett öga rött" av Jonas Hassan Khemiri
  PeriodJan 2016
  ExamineeKatarina Antolainen
  Examination held atHelsinki