Supervision of Master's thesis

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Title of thesis: "Aldrig jag kommer att prata som värsta svennen". Språkets makt och betydelse i "Ett öga rött" av Jonas Hassan Khemiri
PeriodJan 2016
ExamineeKatarina Antolainen
Examination held at
  • Helsinki