Supervision of Master's thesis work

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Catarina Bergström, Erikoistyö: ”Jämförelse av två olika typers musstammar, utavlade ICR och inavlade C57BL/6, i attentional set shifting kognitiva test”. 2014
Period2014