Supervision of Master's thesis work

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Emil Holmström, Erikoistyö: ”Metabotrooppisten glutamaattireseptorien 2 ja 3 (mGluR2/3) merkitys aivojen sensorimotoriselle hälysuodatukselle”. 2012
Period2012