Supervision of Master's thesis work

Activity: Examination typesSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

Description

Joanna Makkonen: Metabotrooppisen mGlu3-reseptorin merkitys hiirten pakko-oireisessa käyttäytymisessä ja liikeaktiivisuudessa, 2016.
Period2016