Svenska språknämnden i Finland (External organisation)

Activity: Membership typesMembership or other role in public Finnish or international organization

Description

Medlem i Svenska språknämnden i Finland

På Institutet för de inhemska språken finns det språknämnder för svenska, finska, de samiska språken, finländska teckenspråk och romani. Institutet har representanter i nämnderna för finska och svenska och koordinerar verksamheten för de andra tre nämnderna. Som stöd för den svenska språk- och namnvården fungerar Svenska språknämnden i Finland. Språknämnden är ett expertorgan som till sin uppgift har att fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän natur och att komma med språkpolitiska ställningstaganden. Medlemmarna är fyra till åtta till antalet och utnämns av Språkinstitutets direktör för en mandatperiod på tre år åt gången. En av medlemmarna ska vara institutets representant.

Body affiliation: Medlem
Period1 Jun 201831 May 2021
Held atSvenska språknämnden i Finland, Finland