Väitöskirjan seurantaryhmän jäsen: Marjaana Raukola-Lindblom. Työnimi: Aivovammapotilaiden kielellisten toimintojen häiriöt ja niiden yhteys aivojen valkean aineen radastojen kuvantamislöydöksiin. Turun yliopisto, logopedia.

Koskinen, S. (Supervisor)

Activity: Examination typesMember of doctoral thesis committee / follow-up group

Period2018
Examinee