Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta. U 7/2016 vp

Activity: Other activity typesTypes for other activities - Other

Description

Suomen Veroasiantuntijat ry:n lausunto Eduskunnan verojaostolle
Period15 Mar 2016