Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu jokirapu ja tunturivesien äyriäiset uhanalaisia

Press/Media: Press / Media

Description

Täpläravun levittämä rapurutto on vakava uhka maamme alkuperäiselle jokiravulle. Jokirapujen ahdinko on ajanut lajin uhanalaiseksi. Täplärapu kuuluu EU:ssa haitallisiin vieraslajeihin, joiden istuttaminen ja levittäminen on kielletty. Maaliskuussa 2019 julkaistussa Suomen lajien viidennessä uhanalaisuusarvioinnissa myös kaksi Lapin tunturivesissä elävistä äyriäislajeista luokiteltiin uhanalaisiksi.

Suomessa uhanalaista äyriäislajia ovat pohjoisten lampien tai järvien kidusjalkaisia, jotka meillä tunnetaan vain muutamilta paikoilta Lapista. Vaarantuneeksi luokiteltu pohjanlehtijalkainen (Branchinecta paludosa) elää pienissä, viileissä ja kalattomissa lammikoissa, kun taas erittäin uhanalainen paljakkakilpiäinen (Lepidurus arcticus) esiintyy myös yhdessä kalojen kanssa.

Arktisille äyriäisille soveliaiden elinympäristöjen ennustetaan vähenevän. Tähän vaikuttavat etenkin ilmastonmuutos, happamoituminen ja kalastomuutokset. Kalojen siirrot ja istutukset ennestään kalattomiin lampiin, erityisesti mudun leviäminen syöttikalastuksen yhteydessä muodostavat uhan pohjoisten lajien selviytymiselle. Arktisten äyriäisten suojelussa onkin tärkeää pitää kalattomat vedet kalattomina ja välttää kalojen siirtelyä sekä liian tiheiden kalapopulaatioiden muodostumista istutusten kautta.

Subject

Jokirapukannat huvenneet tuhoisan rapuruton vuoksi

Lapin tunturivesien uhanalaiset äyriäiset

 

Period8 Jul 2019

Media contributions

1

Media contributions