Kollegium Talks: Hei kansalainen! Kansalaisvelvollisuudet

Press/Media: Press / Media

Description

Puhu­jat: Dosentti Maijastina Kahlos (HY)kir­jailija Jo­hanna Sin­is­alo, Pro­fessori Teemu Tall­berg (Maan­puolus­tuskorkeak­oulu)

PJ: Ritva Palmén (Tutki­jakollegium)

Suomen perustuslaki luettelee useita kansalaisen oikeuksia, mutta velvollisuuksista mainitaan vain maanpuolustusvelvollisuus. Jotkut pitävät myös äänestämistä vaaleissa kansalaisvelvollisuutena. Yhteiskunnan jäseniä koskee myös oppivelvollisuus sekä velvollisuus auttaa hädässä olevaa. Velvollisuudet ovat edelleen sukupuolittuneita siten, että vain miehet ovat asevelvollisia. Toisinaan synnyttämistä on kutsuttu naisten kansalaisvelvollisuudeksi. Juridiset velvollisuudet ja yleiset käsitykset velvollisuuksista voivat poiketa toisistaan. Ymmärrys siitä, miten kansalaisuus määritellään tai mitkä ovat kansalaisten velvollisuudet vaihtelee eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Tässä velvollisuuksia koskevassa keskustelutilaisuudessa kysytään esimerkiksi mikä on sukupuolen tai sosiaalisen aseman suhde velvollisuuksiin. Mitä odotuksia valtio voi asettaa kansalaisilleen? Kuka määrittelee velvollisuudet ja mihin ne perustuvat? Miten velvollisuudet ovat muuttuneet historian saatossa? Mitkä voisivat olla tulevaisuuden kansalaisen velvollisuuksia?

Subject

Kansalaisvelvollisuudet

Period26 Nov 2018

Media contributions

1

Media contributions