Find Datasets

Mr.

Ikävalko, V. (Creator), University of Helsinki, 2014

Dataset

Estonian Corpus 1 (UHLCS)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Dataset

Estonian Corpus 2 (UHLCS)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Dataset

Latin Corpus (UHLCS)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Dataset

Opus, Helsinki Korp Version

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Dataset

The Susanne Corpus (UHLCS)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Dataset

Erzya and Moksha Mordvin Word List Corpus (UHLCS)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Dataset

The English Sub-corpus of MULCOLD, Multilingual Parallel Corpus of Legal Texts

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Dataset

The Helsinki Korp Version of the Finnish Text Collection

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 1998

Dataset

The German Sub-corpus of MULCOLD, Multilingual Parallel Corpus of Legal Texts

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Dataset

Chuvash Corpus (UHLCS)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Dataset

Aalto University DSP Course Conversation Corpus 2013-2015, Downloadable Version

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Dataset

The Karelian Finnish Newspaper Corpus

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Dataset

The Finnish Parole Corpus

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 1998

Dataset

The Downloadable Version of the Finnish Text Collection

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 1998

Dataset

Helsinki Corpus of Scottish Correspondence (1540-1750)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Dataset

Spoken English and Listening Comprehension for Dental Students

Bush, L. (Creator), Shackleton, M. (Creator), University of Helsinki, Language Center, 1980

Dataset

Nurmonjokilaakson kotiseutukeskustelujen ääni- ja kuvatietoaineisto

Riukulehto, S. (Creator), Suutari, T. (Creator), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2015

Dataset

The DOGRISK dataset

Hielm-Björkman, A. (Creator), Anna Hielm-Björkman, 2050

Dataset

Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016

Huutoniemi, K. I. (Creator), Mälkki, A. (Creator), Törnroos, J. (Creator), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), 1 Nov 2017

Dataset

Selma

Hildén, M. (Creator), University of Helsinki, 1 Mar 2001

Dataset