Find Datasets

Search concepts
Selected filters

The Suomi 24 Corpus (2016H2)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Dataset

LetsMT repository

Tiedemann, J. (Creator), Zenodo, 22 Jan 2018

Dataset

The Downloadable Version of the Ylilauta Corpus

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Dataset

Teemakokonaisuuksia tiedekerhoon

Kesler, M. (Editor), Kehittämiskeskus Opinkirjo, 2006

Dataset

Meriveden kemiaa

Kesler, M. (Creator), Oliver, I. (Creator), Helsingin yliopisto, 2004

Dataset

World Amphipoda Database

Horton, T. (Editor), VLIZ / World Register of Marine Species, 2019

Dataset