Find Datasets

The Finnish Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Dataset

Helsinki Corpus of Scottish Correspondence (1540-1750)

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Dataset

gt-xml-lexica-mdf

Rueter, J. (Creator), Zenodo, 11 Jan 2018

Dataset

Researcher

Hannu, T. (Creator), University of Helsinki, 2012

Dataset

Etelä-Pohjanmaan Paasikivi-seuran aineistot

Riukulehto, S. (Creator), Aaltonen, M. (Creator), Etelä-Pohjanmaan maakunta-arkisto, 2015

Dataset

Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version 2

Westerlund, H. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Dataset

The Downloadable Version of Classics of English and American Literature in Finnish

Westerlund, H. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Dataset

Fenno-ugrica, Kielipankki Version

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Dataset

The Downloadable Version of the Finnish TreeBank 3

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Dataset

Helsinki Corpus of Swahili 2.0 (HCS 2.0) Annotated Version

Hurskainen, A. (Creator), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Dataset

Patenttihakemus

Alitalo, K. (Creator), Lemström, K. (Creator), Nykänen, A. (Creator), Licentia and Ludwig Institute for Cancer Research, 2007

Dataset

Jyväskylä Corpus of Middle French

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2008

Dataset

Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Dataset

The Helsinki Korp Version of Samples of Spoken Finnish

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Dataset

Collection of OTA Texts in Public Use

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2004

Dataset

SFNET Corpus

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2004

Dataset

The Helsinki LAT Version of the ELFA Corpus

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2013

Dataset

Concetti amorosi, cioè lettere giovenili, et amorose

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Dataset

Meriveden kemiaa

Kesler, M. (Creator), Oliver, I. (Creator), Helsingin yliopisto, 2004

Dataset

Teemakokonaisuuksia tiedekerhoon

Kesler, M. (Editor), Kehittämiskeskus Opinkirjo, 2006

Dataset

Lettere amorose

Bartis, I. (Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Dataset

Calibration data for the new assessment tools

Vainikainen, M. (Creator), Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus, 2018

Dataset