European Values Study 2018-2019: Svenskspråkiga finländare [elektroniskt datamaterial]. Version 1.0 (2019-12-20). Samhällsvetenskapliga dataarktivet [förmedlare].

Dataset

Description

EVS Svenskfinland är en del av den europeiska studien European Values Study som har genomförts regelbundet sedan 1980-talet. I den femte insamlingsvågen (2018-2019) har för första gången undersökningen genomförts även bland svenskspråkiga finländare. Materialet ger unika möjligheter att utgående från ett högklassigt material göra direkta jämförelser mellan finlandssvenskar, övriga finländare och invånare runt om i Europa.
Date made available10 Feb 2020
PublisherFinlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Temporal coverage2018 - 2019
Date of data production26 Nov 2018 - 31 Jan 2019

Cite this