pitch-distributions v1.3

Dataset

Description

Praat-skripti ja R-koodia, joilla voidaan analysoida perustaajuusjakaumia puhetta sisältävistä ääninäytteistä sekä suomenkielisestä puheesta kerättyä perustaajuusdataa sisältävä esimerkkiaineisto.
Date made available2016
PublisherZenodo
Date of data production10 Feb 2016

Cite this