pitch-distributions v1.3

Dataset

Description

Praat-skripti ja R-koodia, joilla voidaan analysoida perustaajuusjakaumia puhetta sisältävistä ääninäytteistä sekä suomenkielisestä puheesta kerättyä perustaajuusdataa sisältävä esimerkkiaineisto.
Date made available2016
PublisherZenodo
Date of data production10 Feb 2016

Cite this

Lennes, M. (Creator) (2016). pitch-distributions v1.3. Zenodo. 10.5281/zenodo.45868