pitch-distributions v1.3

  Dataset

  Description

  Praat-skripti ja R-koodia, joilla voidaan analysoida perustaajuusjakaumia puhetta sisältävistä ääninäytteistä sekä suomenkielisestä puheesta kerättyä perustaajuusdataa sisältävä esimerkkiaineisto.
  Date made available2016
  PublisherZenodo
  Date of data production10 Feb 2016

  Cite this