Description

Helsingin yliopiston KIM-AA304 Japanin sosiolingvistiikka -kurssilla syksyllä 2020 opiskelijoiden laatima ja Länsisalmen toimittama japani-suomi-englanti-termipankki sosiolingvistiikan termeille. Yhtenä keskeisenä lähteenä on käytetty kurssikirjaa Heinrich, Patrick & Ohara, Yumiko. Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. 1st ed. Vol. 1. Milton: Routledge Ltd, 2019.
Date made available2020
PublisherKIM-AA304 Japanin sosiolingvistiikka/Helsingin yliopisto
Date of data productionSept 2020 - Dec 2020

Cite this