Electron microscopy technology platform / Electron microscopy unit & cryoEM facility

  Facility/equipment: Equipment

  Equipments Details

  Description

  Elektronimikroskopiaan liittyvien tutkimuspalveluiden tuottaminen paikallisesti ja kansallisesti. Yksiköllä on kytkentä kansainvälisiin Euro-BioImaging ja Instruct (ESFRI) -infrastruktuureihin.

  Elektronimikroskopian yksikkö tarjoaa biologiseen ja lääketieteelliseen elektronimikroskopiaan liittyviä kuvantamispalveluita sekä näytteiden valmistusta vuosittain yli 60 projektille ja 80 käyttäjälle. Noin kolmasosa projekteista toteutetaan tieteellisenä yhteistyönä ja loput perustuvat laitteiden käytön ja palvelujen tarjoamiseen maksua vastaan. Yksikkö tarjoaa maksutta laitteiden käyttöopetuksen sekä konsultaatioapua sopivien menetelmien valitsemiseen, sekä järjestää vuosittain käytännön laboratoriokursseja eri EM-tekniikoista.

  Type of research infrastructure

  • Service
  • Equipment

  Fields of Science and Free Keywords

  • 3111 Biomedicine
  • 1182 Biochemistry, cell and molecular biology
  • 113 Computer and information sciences

  UH research infrastructure classification

  • Core Facility