Laboratory of molecular ecology and systematics (MES laboratory)

  Facility/equipment: Equipment

  Equipments Details

  Description

  MES-laboratoriossa tutkitaan geneettistä vaihtelua ja sen vaikutusta eri eliöryhmien luonnonpopulaatioissa. Laboratorio tarjoaa tilat, laitteiston ja teknistä tukea molekyylibiologiselle tutkimukselle biotieteiden laitoksella. MES-laboratorio tarjoaa tilat, laitteiston ja teknisen tuen sekä HY:n tutkijoille että muille käyttäjille.

  Type of research infrastructure

  • Equipment
  • Service

  Fields of Science and Free Keywords

  • 1181 Ecology, evolutionary biology

  UH research infrastructure classification

  • Research Laboratory