Small animal molecular imaging (SPECT/CT)

  Facility/equipment: Equipment

  Equipments Details

  Description

  Pieneläinten kuvantamispalveluiden tuottaminen paikallisesti ja kansallisesti. Yksikkö tarjoaa laitteistot pieneläinten ei-invasiiviseen kuvantamiseen ja on Biokeskus Suomen palvelulaboratorio jyrsijöiden in vivo -kuvantamiseen. Yksikön palveluita voi hyödyntää sekä tutkimusyhteistyön että tilaustutkimuksen kautta.

  Type of research infrastructure

  • Service
  • Equipment

  Fields of Science and Free Keywords

  • 3111 Biomedicine
  • 1182 Biochemistry, cell and molecular biology

  UH research infrastructure classification

  • Core Facility