• Finland

Publications 1969 2019

Filter
Commissioned report
2019

Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa: Rahapelikyselyn 2016-2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa

Salonen, A., Lind, K., Castrén, S., Lahdenkari, M., Kontto, J., Selin, J., Hellman, C. M. E. & Järvinen-Tassopoulos, J., 26 Mar 2019, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 183 p. (Raportti; no. 4/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti

Mäkitie, A., Hiltunen-Back, E., Lehtinen, M., Nieminen, P., Saarilahti, K., Syrjänen, S., Taari, K., Virtanen, A., Liitsola, K., Salo, H., Vänskä, S. & Leino, T., 22 Jan 2019, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 102 p. (THL-raportti; no. 2/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2018

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 Dec 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 73/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Manual for development of recommendations for good practice

Vermeulen, N., Le Clef, N., D'Angelo, A., Veleva, Z. & Tilleman, K., 2018, European Society of Human Reproduction and Embryology. 31 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle

Ranta, K., Parhiala, P., Pelkonen, R., Seppälä, T., Mäklin, S., Haula, T., Nikula, M., Mäkinen, M., Rintamäki, T. & Marttunen, M. J., 9 Feb 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 102 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 90/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018

Weiste-Paakkanen, A. (ed.), Lämsä, R. (ed.) & Kuusio, H. (ed.), Dec 2018, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 159 p. (Raportti; no. 15/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2017

Manual for ESHRE guideline development

Vermeulen, N., Le Clef, N., D'Angelo, A., Tilleman, K., Veleva, Z. & Nelen, W., 2017, Grimbergen: European Society of Human Reproduction and Embryology. 70 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Nuori hammaslääkäri 2017: Tutkimusraportti

Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Karaharju-Suvanto, T., Kottonen, A., Meriläinen-Vapola, S., Näpänkangas, R., Savanheimo, N., Suominen, L. & Tolvanen, M., Nov 2017, 1. p. ed. Helsinki: Suomen Hammaslääkäriliitto. 68 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Selvitys 5-12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa

Huikko, E., Kovanen, L., Torniainen-Holm, M., Vuori, M., Lämsä, R. M., Tuulio-Henriksson, A. & Santalahti, P., 2017, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 160 p. (Raportti; no. 14/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2016

Astma ja hengitystieallergiat ovat lisääntyneet Suomessa: allergiaohjelma pyrkii taittamaan kasvu

Jousilahti, P., Laatikainen, T., Haahtela, T. & Vartiainen, E., 2016, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 4 p. (Tutkimuksesta tiiviisti; no. 5/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Expansion and optimization of ART in Uzbekistan

Ristola, M., Finne Jakobsen, S. & Raben, D., 10 Feb 2016, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 49 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Mielenterveys- ja päihdetyö opiskeluterveydenhuollossa: Palvelut, menetelmät ja yhteistyö

Kanste, O., Haravuori, H., Kolimaa, M., Vorma, H., Fagerlund-Jalokinos, S., Suvisaari, J., Muinonen, E. & Marttunen, M., 2016, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; no. 19/2016 )

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

WHO mission on ART optimization in Belarus March 30-31, April 1, 2016: April 2016

Ristola, M., Rusovich, V., Lundgren, J. & Finne Jakobsen, S., 26 Jul 2016, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 22 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2015

HIV Programme Review in Kyrgyzstan: Evaluation report December 2014

Mansfeld, M. & Ristola, M. A., 2015, Kööpenhamina: WHO Regional Office for Europe. 91 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

HIV programme review in Tajikistan: Evaluation report - September 2014

Mansfeld, M., Ristola, M., Klinte, J., Bultman, J., Kastelic, A. & Rotberga, S., 2015, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 64 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015: Miten tästä eteenpäin?

Partanen, A. (ed.), Moring, J. (ed.), Bergman, V. (ed.), Karjalainen, J. (ed.), Kesänen, M. (ed.), Markkula, J. (ed.), Marttunen, M. (ed.), Mustalampi, S. (ed.), Nordling, E. (ed.), Partonen, T. (ed.), Santalahti, P. (ed.), Solin, P. (ed.), Tuulos, T. (ed.) & Wuorio, S. (ed.), 2015, Helsinki. 380 p. (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL); no. 20/2015)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointi kaudelta 2009–2013

Räsänen, K. (ed.), Toivonen, A. (ed.), Pyörälä, E. (ed.) & Hakkarainen, K. (ed.), 27 Mar 2015, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 110 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; vol. 2015, no. 11)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2014

Nuori Hammaslääkäri 2014

Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Karaharju-Suvanto, T., Kottonen, A., Näpänkangas, R., Pienihäkkinen, K., Savanheimo, N., Suominen, L. & Tuononen, T., 2014, Helsinki: Suomen Hammaslääkäriliitto. 34 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta

Seppälä, T., Linna, M. & Elonheimo, O. T., Dec 2014, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research. 31 p. (VATT Valmisteluraportit; vol. 2014, no. 22)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvässä työkyvyttömyydessä: Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta

Juvonen-Posti, P., Pesonen, S., Toivio, P., Sallmén, M., Himanen, A-K., Hannu, T., Takala, E-P., Niiranen, K., Autti-Rämö, I., Hinkka, K. & Uitti, J., 2014, Helsinki: Työterveyslaitos. 98 p. (Työterveyslaitoksen julkaisuja )

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2013

Diabeteksen hyvä hoito –tutkimusprojektin loppuraportti

Koponen, A. M., Simonsen-Rehn, N., Laamanen, R. & Suominen, S., 2013, Helsinki: KELA. 34 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Elämänkulku, mielenterveys ja hyvinvointi: Seurantatutkimus 16-vuotiaista tamperelaisnuorista 22-, 32- ja 42-vuotiaina (TAM- projekti)

Mustonen, U., Huurre, T., Kiviruusu, O., Berg, N., Aro, H. & Marttunen, M., 2013, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 79 p. (Raportti; no. 17/2013)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus : satunnaistettu vertailututkimus

Pitkälä, K., Savikko, N., Pöysti, M., Laakkonen, M-L., Kautiainen, H., Strandberg, T. & Tilvis, R., 2013, Helsinki: Kansaneläkelaitos. 193 p. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia / Kelan tutkimusosasto; no. 125)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Sosiaaliset määrittäjät WHO:n ja Suomen terveyspolitiikassa

Palosuo, H., Sihto, M., Lahelma, E., Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S., 2013, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 127 p. (Raportti; no. 14/2013)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2012

Ennen kuin on liian myöhäistä: Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille

Laajasalo, T. & Pirkola, S., 2012, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 88 p. (Raportti; no. 47/2012)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Hyvinkään sairaalan uudisrakennus -hankkeen toiminnallinen selvitys: Loppuraportti 31.5.2012.

Elonheimo, O. M., Huvinen, S., Puumalainen, A., Linna, M. & Brommels, M., 31 May 2012

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito: Kahden vuoden seurantatutkimusten loppuraportti

Haravuori, H., Suomalainen, L., Turunen, T., Berg, N., Murtonen, K. & Marttunen, M., 2012, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 78 p. (Raportti; no. 4/2012)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Melun terveysvaikutukset ja ympäristömelun häiritsevyys Helsingissä

Haahla, A. & Heinonen-Guzejev, M., 2012, Helsinki: Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 60 p. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja ; vol. 2012, no. 12)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Working-life expectancy in Finland: trends and differentials 2000-2015: A multistate regression modeling approach

Nurminen, M., 2012, Helsinki: Eläketurvakeskus. 100 p. (Finnish Centre for Pensions, Reports; vol. 2012, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

Nuori hammaslääkäri 2011: Tutkimusraportti

Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Karaharju-Suvanto, T., Korhonen, S., Kottonen, A., Näpänkangas, R. & Vinkka-Puhakka, H., 2011, Suomen Hammaslääkäriliitto.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät: Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990–2008

Portman, M., Penttilä, A., Haukka, J., Eriksson, P., Gunnar, T., Kuoppasalmi, K. & Koskimaa, H., 2011, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. (LINTU-julkaisuja; no. 1/2011)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Working-life expectancy in Finland: development in 2000-2009 and forecast for 2010-2015: a multistate life table approach

Nurminen, M., 2011, Helsinki: Finnish Centre for Pensions. 50 p. (Finnish Centre for Pensions, Working Papers 06/2011; vol. 2011, no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2010

ESPOON OMAHOITOHANKE - Kroonisesti sairaiden hoitomallin ja omahoitoa tukevien palvelujen kehittäminen: Hankkeen loppuraportti 1.9.2005–28.2.2010

Suurnäkki, A. & Elonheimo, O., 24 Mar 2010, Versio 1.0 ed. Espoo: Espoon kaupunki. 51 p. (Tekesin tutkimuspäätökset; no. 40/06 ja 516/07)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Mielenterveyskuntoutujien suun terveydenhuollon kehittäminen Keravan ja Vantaan kaupunkien perusterveydenhuollossa sekä HYKS/Peijaksen sairaalan psykiatrian kuntoutuspoliklinikalla

Murtomaa, H. & Haavio, M-L., 2010, 64 p. (Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2005

Oppilaiden ja vanhempien näkemykset koulun inklusiivisuudesta

Matikka, L., Koponen, A. & Reiterä-Paajanen, U., 2005, Kehitysvammaliitto. 52 p. (Kotu-raportteja; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2002

Kehitysvammabarometri

Matikka, L., Nummelin, T., Ainali, I., Koponen, A. & Teittinen, A., 2002, Kehitysvammaliitto.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional