Publications 2000 2019

Filter
Chapter
2019

Autonomia! Autonomia!

Heinonen, V. M., Kekkonen, J. T. & Patomäki, H. O., 2 Apr 2019, Kekkosen kynästä: Diagnoosi Suomesta. Kekkonen, J. (ed.). 1. ed. Helsinki: Edita, p. 213-215 3 p. 46

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2018

Bringing Farm Animal Welfare to the Consumer's Plate: Transparency, Labelling and Consumer Education

Autio, M. M., Autio, A. J., Kuismin, A. J., Ramsingh, B., Kylkilahti, E. A. M. & Valros, A. E., 2018, The Business of Farm Animal Welfare. Amos, N. & Sullivan, R. (eds.). 1 ed. London: Routledge, Taylor & Francis, p. 120-136 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Esipuhe – kulutusprofessorin tie kaupungista Viikkiin

Autio, M. M., Kylkilahti, E. A. M., Autio, A. J. & Pantzar, M., 2018, Kulutus ja talous – Näkökulmia yhteiskunnan muutokseen: Juhlakirja professori Visa Heinosen 60-vuotispäiväksi. Autio, J., Autio, M., Kylkilahti, E. & Pantzar, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, p. 5-9 5 p. (Department of Economics and Management Publications ; no. 70).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Open Access

Kohti kestävää kuluttajalähtöistä liiketoimintaa – kuluttaja tietolähteenä, toimijana ja verkoston jäsenenä

Autio, M. M., Autio, A. J. & Kylkilahti, E. A. M., 2018, Kulutus ja talous – Näkökulmia yhteiskunnan muutokseen: Juhlakirja professori Visa Heinosen 60-vuotispäiväksi. Autio, J., Autio, M., Kylkilahti, E. & Pantzar, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, p. 25-40 16 p. (Department of Economics and Management Publications; no. 70).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Yksin ja yhdessä syöminen modernissa kulutusyhteiskunnassa

Koponen, S. J., Niva, M. H. & Mäkelä, J., 2018, Kulutus ja talous – Näkökulmia yhteiskunnan muutokseen: Juhlakirja professori Visa Heinosen 60-vuotispäiväksi . Autio, J., Autio, M., Kylkilahti, E. & Pantzar, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, p. 55-67 13 p. (Department of Economics and Management Publications; no. 70).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2017

Kuluttaja, kansalainen ja asiakas: Nuoren asema palvelun näyttämöillä ja taustatiloissa

Kylkilahti, E. A. M., 27 Oct 2017, Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujan käyttäjinä ja kohteina. Aaltonen, S. & Kivijärvi, A. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, p. 237-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

To consume or not to consume? Young People’s Environmentalism in the Affluent Finnish Society

Autio, M. & Heinonen, V., 4 Mar 2016, Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Hoikkala, T. & Karjalainen, M. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry, p. 376-393 18 p. (Finnish Youth Research Society, Finnish Youth Research Network Publications; vol. 172).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Finnish Consumer Movement

Heinonen, V. M., Jul 2015, Watchdogs and Whistleblowers: A Reference Guide to Consumer Activism. Brobeck, S. & Mayer, R. N. (eds.). Santa Barbara, California: Greenwood/ABC-CLIO, p. 201-206 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Osuuskunnat ja kestävä kehitys: Johdanto

Mäkinen, V-P. J., Karhu, S., Heinonen, V., Ollila, P. L. A. & Tenaw, S. M., 2015, Osuuskunnat ja kestävä kehitys. Tenaw, S., Heinonen, V., Karhu, S. & Ollila, P. (eds.). Helsinki: Pellervo, p. 6-13 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Osuustoiminnan pitkä linja ja kestävän kehityksen haasteet

Heinonen, V., Jan 2015, Osuuskunnat ja kestävä kehitys. Tenaw, S., Heinonen, V., Karhu, S. & Ollila, P. (eds.). Helsinki: Pellervo-seura, p. 32-51 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2014

Kulkumiehiä ja ikuisia nuoria: suomalaisten miesartistien sukupolvet

Heinonen, V. & Peltonen, M., 2014, Valistus on viritetty: esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta : juhlakirja Vesa Kurkelan 60-vuotispäivän kunniaksi. Heikkinen, O., Kilpiö, K., Mantere, M., Rantanen, S., Tolvanen, H. & Uimonen, H. (eds.). Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-akatemia, p. 83-105 22 p. (Sibelius-akatemian julkaisuja; no. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Toteuttajia, epäonnistujia ja irrottautujia: nuoruuden kulttuuriset ihanteet omaelämäkerrallisissa teksteissä

Kylkilahti, E., 2014, Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa. Sorri, S., Autio, M., Kylkilahti, E. & Lindroos, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, p. 26-33 8 p. (Selvityksiä; no. 77).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Työ ja työttömyys nuorten kertomana: "kaikki ne onnelliset ihmiset olivat töissä"

Kylkilahti, E., 6 Jun 2014, Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Vehkalahti, K. & Suurpää, L. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, p. 202-225 24 p. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura; no. 152).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Afterword: Summerhouses and Saunas, Parks and Libraries - Places of Private and Public Consumption in Finland

Peltonen, M. & Heinonen, V., 19 Dec 2013, Finnish Consumption: An Emerging Consumer Society between East and West. Heinonen, V. & Peltonen, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 254-259 6 p. (Studia Historica; no. 83).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Arjen tavallisuus ja erilaisuus, The Everyday Life in the Streets of the World (transl. Asta Mykkänen): Maailman kotikaduilla, Of everyday life in the streets of the world

Heinonen, V., 2013, DocPoint Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin katalogi. Starck, T. (ed.). Helsinki, p. 92-93 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Illuusio ja mielikuvat palvelukohtaamisissa: tunteilla hallintaa ja sukupuolen tekemistä

Kuismin, A., Kylkilahti, E. & Autio, M. M., 2013, Kulutuksen kuvat – Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2013. Lammi, M., Mäkelä, J. & Mustonen, V. (eds.). Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, p. 141-167 27 p. (Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja; no. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Introduction: The Formation of the Finnish Type of Consumer Society between the East and the West, the 1950s and 1960s

Heinonen, V., 2013, Finnish Consumption: An Emerging Consumer Society between East and West. Heinonen, V. & Peltonen, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 10-37 28 p. (Studia Historica; no. 83).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Finnish Consumer Mentality and Ethos: At the Intersection between East and West

Heinonen, V. & Autio, M. M., 2013, Finnish Consumption: An Emerging Consumer Society between East and West. Heinonen, V. & Peltonen, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 42-85 44 p. (Studia Historica; no. 83).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2011

Merkantilistinen keskustelu taloudesta

Heinonen, V., 2011, Talous ja yhteiskunta 1. Heiskala, R. & Virtanen, A. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 159-168 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Muotoilu, kulutus ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen sotien jälkeisinä vuosikymmeninä

Heinonen, V., 2011, Rajaton muotoilu: Näkökulmia suomalaiseen taideteollisuuteen. Hohti, P. (ed.). Helsinki: Avain BTJ Finland, p. 151-168 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2008

Tasa-arvo, liberalismi ja kestävä kehitys Suomen kuluttajapoliittisissa ohjelmissa

Autio, M., Heinonen, V. & Huttunen, K., 2008, Kulutuksen politiikat arjen muovaajana. M. L. J. M. J. V. . . (ed.). [Helsinki]: Kuluttajatutkimuskeskus, p. 46-64 19 p. (Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja; vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vapaa-aika, matkailu, harrastukset

Heinonen, V., 2008, Suomalaisen arjen historia: [4], Hyvinvoinnin Suomi . [Helsinki]: Weilin+Göös, p. 111-125 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2007

Johdanto

Heinonen, V., Kortti, J. & Koskinen, I., 2007, Vaikuttamista ja valintoja. T. V. H. J. J. K. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 9-19 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kotitalous mikroskoopin alla

Heinonen, V., 2007, Suomalaisen arjen historia: [3], modernin Suomen synty . Häggman, K. (ed.). Helsinki: Weilin+Göös, p. 168-195 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Mainonnan sääntely Suomessa

Heinonen, V., 2007, Vaikuttamista ja valintoja. T. V. H. J. J. K. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 72-104 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Raula, Artturi (1893-1984): Suomen Gallup Oy:n toimitusjohtaja

Heinonen, V., 2007, Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Taucher, Per Henrik (1915-2006): mainostoimiston perustaja, kauppaneuvos

Heinonen, V., 2007, Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Thorwall, Paul T. (1888-1965): Liiketaloudellisen Neuvontatoimiston toimitusjohtaja, diplomi-insinööri

Heinonen, V., 2007, Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

2006

Mannerla, Kari (1930-2006): Oy SEK Ab:n johtaja, Afrikan Tähti -pelin keksijä

Heinonen, V., 2006, Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Nastavetimet valtojen malliin!

Heinonen, V., 2006, Täältä tulee nuoriso! / [päätoimittaja: ] Kai Häggman. Helsinki: WSOY, p. 104-117 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

E-osuuskauppaliike kuluttajan asialla

Heinonen, V. & Huttunen, K., 2005, Kulman takana Elanto!. T. M. S-W. . . A. . (ed.). [Helsinki]: Helsingin kaupunginmuseo, p. 54-71 18 p. (Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja; vol. 1/2005).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kultainen 60-luku

Heinonen, V., 2005, Suuret ikäluokat. A. K. . . (ed.). Tampere: Vastapaino, p. 145-166 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuluttajaekonomia: kotitalous ja kulutus

Heinonen, V. & Raijas, A., 2005, Kuluttajaekonomia: kotitalous ja kulutus. V. H. . . A. . (ed.). Helsinki: WSOY, p. 7-23 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuluttajaekonomian juuret: oppihistoriallisia näkökulmia

Heinonen, V., 2005, Kuluttajaekonomia: kotitalous ja kulutus. V. H. . . A. . (ed.). Helsinki: WSOY, p. 24-46 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuluttajaekonomian tulevaisuudennäkymiä

Heinonen, V. & Raijas, A., 2005, Kuluttajaekonomia: kotitalous ja kulutus. V. H. . . A. . (ed.). Helsinki: WSOY, p. 178-190 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kulutustutkimuksen moninaisuus ja yhteiskunnalliset kytkennät

Heinonen, V., 2005, Puheenvuoroja: Kuluttajat, hyvinvointi ja politiikka -seminaari 18.4.2005 Helsingingin kauppakorkeakoulu. Helsinki: Kulutustutkimuksen Seura

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kulutusyhteiskunnan ja kulutuksen yhteiskunnallisen sääntelyn muotoutuminen Suomessa

Heinonen, V., 2005, Kuluttajaekonomia: kotitalous ja kulutus. V. H. . . A. . (ed.). Helsinki: WSOY, p. 47-68 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lehmus, Orvo (1914-2007)

Heinonen, V., 2005, Kansallisbiografia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2 p. (Kansallisbiografia-verkkojulkaisu).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Maija Isola - löytöretkiä elämään

Heinonen, V. & Pantzar, M., 2005, Maija Isola: elämä, taide, Marimekko. Helsinki: Designmuseo Marimekko, p. 118-125 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sankareita ja mielikuvia - mainonnan kansallista symboliikkaa

Heinonen, V. & Halonen, T., 2005, Suomalaisten symbolit. Jyväskylä: Atena, p. 178-183 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Savuisen elämän mielikuvat

Heinonen, V., 2005, Nautinnollisen elämän valinnat. . M. P. H. W. (ed.). [Helsinki]: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, p. 93-105 13 p. (Studia generalia; vol. kevät 2005).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Kulutus ja eettiset kysymykset

Heinonen, V., 2004, Ihanne ja todellisuus: Näkökulmia kulutuksen muutokseen. Ahlqvist, K. & Raijas, A. (eds.). Helsinki: Tilastokeskus, Vol. 2004. p. 167-192 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2003

"James päällä joka säällä": Suomalaisen nuorisomainonnan historiaa

Heinonen, V., 2003, Nuoruuden vuosisata: Suomalaisen nuorison historia. Aapola, S. & Kaarninen, M. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 455-479 25 p. (Toimituksia; no. 909).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Johdanto: 60-luvun toinen kuva

Peltonen, M., Kurkela, V. & Heinonen, V., 2003, Arkinen Kumous: Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Peltonen, M., Kurkela, V. & Heinonen, V. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 6-15 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Mainonta ja uudet kulutustavarat

Heinonen, V., 2003, Suomen kulttuurihistoria 3: Oma maa ja maailma. Kervanto, A. & Kolbe, L. (eds.). Helsinki: Tammi, Vol. 2003. p. 292-293 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Nuoriso mainonnan kohteeksi: Kovaa menoa ja meininkiä

Heinonen, V., 2003, Arkinen kumous: Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Peltonen, M., Kurkela, V. & Heinonen, V. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 113-133 21 p. (Toimituksia; no. 849).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2002

Nuorten kulutuksen moraali ja moraalitalous

Autio, M. M. & Heinonen, V., 2002, Pakko riittää. Näkökulmia nuorten maksuhäiriöihin ja kulutukseen. Minna, A., Eresmaa, I., Heinonen, V., Koljonen, V., Paju, P. & Wilska, T-A. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, p. 204-231 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The influence of the German Historical School in Finnish economic thought around the turn of the century

Heinonen, V., 2002, Economic Thought and Policy in Less Developed Europe. Psalidopoulos, M. & M. E. M. (eds.). London and New York: Routledge, p. 55-73 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2001

Esipuhe/Förord

Heinonen, V., 2001, 90 vuotta: Shellistä. Kortti, J. (ed.). Helsinki: Oy Shell Ab, Vol. 2001. p. 3-4 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Harmaja, Leo (1880-1949)

Heinonen, V., 2001, Kansallisbiografia. Helsinki: Suomaisen Kirjallisuuden Seura, 2 p. (Kansallisbiografia-verkkojulkaisu).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public