Department of Economics and Management

  • Finland

Publications 1979 2020

Filter
Book
2020

Hiiliopas: Katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin

Translated title of the contribution: Carbon guide: An outlook on carbon in soil and on carbon cultivationHeinonsalo, J. (ed.), Heimsch, L., Helenius, J., Huusko, M. K., Höijer, L., Joona, J. M., Kanerva, S., Karhu, K., Kekkonen, H. R., Koppelmäki, K., Kulmala, L., Lötjönen, S., Mattila, T. J., Ollikainen, M., Peltokangas, K., Regina, K., Soinne, H., Wikström, U. & Viskari, T., Jan 2020, 1 ed. Kaarina: Carbon Action & Baltic Sea Action Group. 60 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
2019

Reproduction Revisited: Capitalism, Higher Education and Ecological Crisis

Ruuska, T. P. K., 2019, 1 ed. MayflyBooks. 290 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access

Services in family forestry

Hujala, T. (ed.), Toppinen, A. (ed.) & Butler, B. (ed.), 1 Nov 2019, Springer Nature Switzerland. 359 p. (World Forests; no. 24)

Research output: Book/ReportBook

2017
Open Access
2016

Uusi yliopistolaki 2020

Heinonen, V., Kekkonen, J., Lehto, V-P., Patomäki, H. & Yliopistokäänne-työryhmä, 2016, Helsinki: Into kustannus. 69 p.

Research output: Book/ReportBook

2014

Co-operatives as a Tool for Poverty Reduction and Promoting Business in Tanzania

Sumelius, J., Tenaw, S., Bäckman, S., Bee, F., Suleman, C., Machimu, G. & Kumburu, N., 2014, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management, Agricultural Economics. 69 p. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. 65)

Research output: Book/ReportBook

Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach

Huutoniemi, K. I. (ed.) & Tapio, P. (ed.), 30 May 2014, London: Routledge. 216 p.

Research output: Book/ReportBook

2013

Ylioppilaslehden vuosisata

Kortti, J. P., 2013, 1 ed. Helsinki: Gaudeamus. 796 p.

Research output: Book/ReportBook

2012

Assessment of Agri-environmental Public Goods Provision Using Fuzzy Synthetic Evaluation

Chen, Q., Sipiläinen, T. & Sumelius, J., 2012, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 17 p. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of economics and management; no. 61)

Research output: Book/ReportBook

Tulevaisuuden luomutuottaja 2025 - Luomutuottajien käyttäjäprofiilitutkimus

Suvanto, H. & Alasaari, K., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 38 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 87)

Research output: Book/ReportBook

Open Access

Vastuullinen sijoittaminen

Translated title of the contribution: Responsible InvestmentHyrske, A., Lönnroth, M., Savilaakso, A. & Sievänen, R., 2012, Helsinki: FINVA Finanssikoulutus. 196 p.

Research output: Book/ReportBook

Vastuullisuus ruokaketjussa: Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Heikkurinen, P., Jalkanen, L., Järvelä, K., Järvinen, M., Katajajuuri, J-M., Koistinen, L., Kotro, J., Mäkelä, J., Pesonen, H-L., Riipi, I., Ulvila, K-M. & Forsman-Hugg, S., 2012, MTT.

Research output: Book/ReportBook

2011

Iijoen lohikannan palauttamistoimien hyödyt virkistyskalastajille – pilottitutkimus ehdollisen arvottamisen menetelmällä.

Parkkila, K., Haltia, E. N. J. & Karjalainen, T. P., 2011, Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 28 p. (Riista- ja kalatalous : tutkimuksia ja selvityksiä; no. 4/2011)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Itämeren tulevaisuus

Bäck, S. (ed.), Ollikainen, M. (ed.), Bonsdorff, E. (ed.), Eriksson, A. (ed.), Hallanaro, E-L. (ed.), Kuikka, S. (ed.), Viitasalo, M. (ed.) & Walls, M. (ed.), 2010, Helsinki: Gaudeamus. 350 p.

Research output: Book/ReportBook

Linkages between environmental policy and competitiveness

Lankoski, L., 2010, Paris: OECD. 50 p. (Environment Working Paper; no. 13)

Research output: Book/ReportBook

Analysis of the relation between rural poverty, malnutrition and hunger, and the interlinks with agricultural production growth and productivity growth with special reference to Mozambique and Bangladesh

Ingutia, R. A., Islam, K. M. Z., Hossain, M. M. & Ingutia, R., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 32)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Economics of forest resources

Amacher, G. S., Ollikainen, M. & Koskela, E., 2009, Cambridge, MA: MIT Press. 397 p.

Research output: Book/ReportBook

Effects of developing country policies on agricultural services, extension, rural infrastructure and energy, health care, water and sanitation

Hossain, M. M. & Tenaw, S., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 34)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Effects of land tenure and property rights on agricultural productivity in Ethiopia, Namibia and Bangladesh

Tenaw, S., Islam, K. M. Z. & Parviainen, T., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 33)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ennuste yhdyskuntajätteen kehityksestä vuoteen 2030

Moliis, K., Teerioja, N. & Ollikainen, M., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 41)

Research output: Book/ReportBook

Ethanol production under endogenous crop prices: theoretical analysis and application to barley

Rinne, J., Lankoski, J., Ollikainen, M. & Mikkola, H., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 28)

Research output: Book/ReportBook

General theoretical framework of the SARD-Climate project

Sumelius, J., Bäckman, S., Rötter, R. & Kahiluoto, H., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 30)

Research output: Book/ReportBook

Identifying the driving forces behind price fluctuations and potential food crisis

Bäckman, S. & Sumelius, J., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 35)

Research output: Book/ReportBook

Investigation of the effects of increases in agricultural productivity with regard to food security, employment and rural development in general

Nyairo, N., Parviainen, T., Islam, K. M. Z. & Bäckman, S., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 31)

Research output: Book/ReportBook

Kannattavan kasvun avaimet metsäkonealalla

Soirinsuo, J. & Mäkinen, P., 2009, Rajamäki: Työtehoseura ry. 4 p. (TTS tutkimuksen tiedote; no. 1/2009 (727))

Research output: Book/ReportBook

Knowledge-based tools for sustainable governance of energy and climate adaptation in the Nordic periphery (K-Base)

Hukkinen, J. I., Hansen, K. G., Langlais, R., Rasmussen, R. O., Jeppson, S., Levänen, J., Lund Sørensen, F., Schmitt, P. & Lange, S., 2009, Stockholm: Nordregio. 136 p. (Nordic Research Programme 2005-2008 Report; no. 7)

Research output: Book/ReportBook

Kuljetusyritysten kasvullakin on rajansa

Soirinsuo, J. & Mäkinen, P., 2009, Rajamäki: Työtehoseura ry. 4 p. (TTS tutkimuksen tiedote; no. 2/2009 (728))

Research output: Book/ReportBook

Rural financial services and effects of microfinance on agricultural productivity and on poverty

Tenaw, S., Islam, K. M. Z. & Islam, K. M. Z., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 37)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sustainable Rural Development with Emphasis on Agriculture and Food Security within the Climate Change Setting: SARD-Climate final report

Sumelius, J., Bäckman, S., Kahiluoto, H. & Rötter, R., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. nro 40)

Research output: Book/ReportBook

The long-term consumption of magazine paper in the United States: why is consumption declining and how should it be projected?

Soirinsuo, J., 2009, [Saarbrucken]: LAP Lambert Academic Publishing. 108 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Ekonomiska och miljöeffekter för olika åtgärder att begränsa Östersjöns övergödning: kan den gröna marknadskraften bidra?

Hellstrand, S., Sumelius, J. & Bäckman, S., 2008, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management, Agricultural Economics. 39 p. (Discussion papers / Department of Economics and Management, University of Helsinki; no. 23)

Research output: Book/ReportBook

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Lähteenmaa, J. & Strand, T., 2008, Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. 109 p. (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; no. 20)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset: Inventaarioraportti

Myllymaa, T., Moliis, K., Tohka, A., Rantanen, P., Ollikainen, M. & Dahlbo, H., 2008, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 82 p. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja ; vol. 2008, no. 28)

Research output: Book/ReportBook

Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset: Jätehuollon vaihtoehtojen tarkastelu alueellisesta näkökulmasta

Myllymaa, T., Moliis, K., Tohka, A., Isoaho, S., Zevenhoven, M., Ollikainen, M. & Dahlbo, H., 2008, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 192 p. (Suomen ympäristö; vol. 2008, no. 39)

Research output: Book/ReportBook

Key factors influencing economic relationships and communication in European agri-food chains

Hartmann, M., Reynolds, N., Fischer, C., Suvanto, H., Kurki, S., Lähdesmäki, M., Henchion, M., McIntyre, B., Dybowski, G., Kobuszynska, M., Gracia, A., Albisu, L. M., Leat, P. & Revoredo, C., 2008, [Brussels]: FOODCOMM. 39 p.

Research output: Book/ReportBook

Liiketoimintamallien resurssiperusteinen kilpailu metsäpalveluiden markkinoilla

Sinkkonen, E., Tervo, M., Mäkinen, P. & Korhonen-Sande, S., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos. 59 p. (Reports / University of Helsinki, Department of Forest Economics; no. 52)

Research output: Book/ReportBook

On species preservation and non-cooperative exploiters

Kronbak, L. G. & Lindroos, M., 2008, Esbjerg: University of Southern Denmark. 45 p. (IME working paper; no. 79/08)

Research output: Book/ReportBook

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen

Lähteenmaa, J. & Strand, T., 2008, Helsinki: Stakes. 59 p. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; no. 25/2008)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Stability and success of regional fisheries management organizations

Pintassilgo, P., Finus, M., Lindroos, M. & Munro, G., 2008, Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei. 31 p. (CTN - Coalition theory network; no. 20 : 2008)

Research output: Book/ReportBook

Sustainability networks: cognitive tools for expert collaboration in social-ecological systems

Hukkinen, J., 2008, New York, N.Y: Routledge. 192 p. (Routledge studies in ecological economics; no. 1)

Research output: Book/ReportBook

Tärkeät liikesuhteet leipomoteollisuudessa: tutkimus keskinäisistä käyttäytymisodotuksista

Tuusjärvi, E., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 79 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos; no. 46)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2007

COST Finland: innovation policy promotion for growth & employment and new entrepreneurship in forest related value chains

Ollonqvist, P., Niskanen, A., Kajanus, M., Matilainen, A., Mäkinen, P., Vihinen, H., Rimmler, T., Mynttinen, S., Volk, R. & Toivonen, R., 2007, Strasbourg: European Science Foundation. 152 p. (COST Action; no. E 51)

Research output: Book/ReportBook

Dynamically and spatially efficient phosphorus policies in crop production

Iho, A., 2007, Helsinki: Helsingin yliopisto. 132 p. (Publications / University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. no 43)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review