Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017

  • Finland

Publications 1962 2020

Filter
Doctoral Thesis
2019

Nimet verkossa: Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Hämäläinen, L., 2019, Helsinki: Unigrafia. 254 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Suomen no-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa

Vepsäläinen, H., 2019, 207 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Tavattomat infinitiivit: Eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Hamunen, M., 12 Jun 2019, 139 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

2018

Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum

Ahti, J., 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica. 227 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east: umlaut remodelled and language contact revisited

Schalin, J., 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet. 153 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Språk och språkideologier i radio och tv: Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter

Stenberg-Sirén, J., 9 Feb 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Tilltal i reklamfilm: Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Fremer, M. H., 15 Nov 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen. 264 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Lyydiläiskysymys: kansa vai heimo, kieli vai murre?

Pahomov, M., 2017, Helsinki: University of Helsinki. 311 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Poetiikka ja pietismi 1700- ja 1800-luvun suomalaisessa virsirunoudessa

Bastman, E-L., 9 Jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 300 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Quoting Practices in Written Journalism

Haapanen, L. M., 11 Mar 2017, Helsinki: University of Helsinki. 210 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
File

Rolldiktens jag: Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Silen, D., 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica. 233 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Towards a typology of participles

Shagal, K., 21 Mar 2017, Helsinki: University of Helsinki. 280 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access
Open Access
2016

Construal in expression: An intersubjective approach to Cognitive Grammar

Möttönen, T., 2016

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Hammasta särkee: Tutkimus hammassäryn kansanomaisesta parantamisesta ja hammasmädän ehkäisystä Suomessa ja Virossa

Pekkola, A., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 256 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Miten tulla sellaiseksi kuin on? Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa

Ahmala, A. J., 24 May 2016, Helsinki: Unigrafia. 232 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Ortnamn i kontakt i Helsingfors: Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Vidberg, M. S., 2016, Helsingfors: Helsingfors universitet. 147 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Rajan ylityksiä: Anna-Maija Raittilan runouden kristillisyydestä

Mäkitalo, L., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 245 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access
2015

Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana

Virtanen, M. T., 10 Dec 2015, 270 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Direktiivisyyden rajoja: Suomen kielen vaihtokauppasyntaksia

Lauranto, Y., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
Open Access

Kieliopista kommunikaatioon: suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866-1953

Vehkanen, M., 2015, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 293 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Kuávsui já peeivičuovâ: 'Sarastus ja päivänvalo'. Inarinsaamen kielen revitalisaatio

Pasanen, S. A., 2015, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 441 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Myönnyttelyn käytänteitä: Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa.

Niemi, J. J., Mar 2015, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta. 63 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Passive and Reflexive Categories in Languages of the Volga Region: An Areal Typological Study

Salo, M. L. T., 25 Apr 2015, Helsinki: University of Helsinki. 240 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

'På vakt skal man være': Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'

Andersen, C. E., 2015, Kultur och kritik i Norden vol. 10 ed. Helsingfors Universitet: Nordica Helsingiensia (NH) . 202 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
Open Access

The request system in Italian interaction

Rossi, G., 2015, Nijmegen: Radboud University Nijmegen. 287 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access
Open Access

Transitivity in Eastern Mansi - An Information Structural Approach

Virtanen, S., 14 Mar 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 154 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Uralilaiset adjektiivit: Sanaluokan historian hahmottelua

Rauhala, I., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
Open Access
2014

A Genetic Analysis of Miklós Szentkuthy's "Prae"

Sikorski, F., 2014, Helsinki: Unigrafia. 186 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

An Official Status for Minority Languages? A Study of State Languages in Russia's Finno-Ugric Republics

Zamyatin, K., 2014, Vammalan Kirjapaino Oy: Suomalais-Ugrilainen Seura. 145 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Livet mellan raderna: Revolt, tomrum och språkbrist i Agneta Enckells och Ann Jäderlunds tidiga poesi

Brandt, T., 2014, Helsingfors: Helsingfors universitet.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles