Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

  • Finland

  • Finland

Publications 1962 2021

Filter
Commissioned report
2018

Overview of L2 corpora and resources

Lenardič, J., Lindström Tiedemann, T. & Fišer, D., 4 Apr 2018, CLARIN ERIC. (CLARIN report)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2017

More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser

Londen, M., Gregersen, F., Josephson, O., Huss, L., Kristoffersen, G., Kristiansen, M., Östman, J-O. I., Hansen, Z., Petersen, H., Grove, A., Bernharðsson, H. & Thomassen, E., 2017, Nordic Council of Ministers. 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2016

Estonian in Germany. ELDIA Case-Specific Report

Praakli, K., 15 May 2016, Mainz: Research consortium ELDIA. 99 p. (Studies in European Language Diversity; no. 30)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Local engagement for Roma inclusion Locality study Helsinki (Finland)

Enache, A., Granqvist, K. & DOROFTE MIHAELA, MARIA., 2016, 27 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Saamebarometri 2016 -Sámi giellabaromehter 2016: Selvitys saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella - Čielggadus sámegielat bálvalusain sámeguovllus

Pasanen, A., 2016, Helsinki: Oikeusministeriö. 120 p. (Selvityksiä ja ohjeita - Čielggadusat ja rávvagat; no. 39/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2015

Eesti, Läti, Leedu, Soome, Kanada ja Iirimaa riigikeeleõppe võrdlev uuring.

Klaas-Lang, B., Praakli, K., Kikerpill, T., Zagorska, I. & Türk, Ü., 2015, Haridus- ja Teadusministeerium. 254 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Eesti keele arengukava 2011-2017 elluviimise vahearuanne

Estonian Language Council, 2015, Haridus- ja Teadusministeerium. 99 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Planering som en del av skrivprocessen: – analys av elevernas planering av en skrivuppgift

Stolt, S. C. & Silverström, C. (ed.), 15 Sep 2015, Helsingfors: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 10 p. (FOKUS PÅ FINLANDSSVENSKA ELEVTEXTER Tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014; vol. 2015, no. 19)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2014

Arvamusi ja hinnanguid riigikeele õppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides: Uuringu lõpparuanne

Klaas-Lang, B., Praakli, K., Peedisson, A. & Lashmanova, A., Apr 2014, Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. 65 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Jos vastaus on Mooc, mikä on kysymys?

Hiidenmaa, P., 2014, Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 27 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Landrapport Finland: Utgångspunkter för en fungerande parallellspråkighet

Translated title of the contribution: Country report Finland: Starting points for functioning parallel language useGodenhjelm, S., Saarinen, T. & Östman, J-O., 30 Jun 2014, Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 100 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S. & Vettenranta, J., 8 Dec 2014, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. 89 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vepsän kel': ELDIA lühetud raport (tegondsatuz)

Puura, U., Karjalainen, H., Nina, Z. & Grünthal, R., 2013, University of Mainz: Research consortium ELDIA. 26 p. (Studies in European Language Diversity)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vuorovaikutus Kelan puhelinpalvelussa

Translated title of the contribution: Interaction in the centralized telephone service of the Social Insurance Institution (Kela)Raevaara, L., Lappalainen, H. & Sorjonen, M-L., 2013, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 274 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Вепсский язык в России

Puura, U., Karjalainen, H., Zayceva, N. & Grünthal, R., 2013, Mainz: Research consortium ELDIA. 150 p. (Studies in European Language Diversity)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

Niondeklassare skriver bokrekommendationer

Silen, B., 2011, Utbildningsstyrelsen. 6 p. (Rapporter och utredningar 2011:1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2010

Retraction Patterns and Self-Repair in German and Swedish Prepositional Phrases

Henricson, S., Lindholm, C., Birkner, K. & Pfeiffer, M., Jul 2010, 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

RT3.4: University of Helsinki: Creativity and innovation in the context of multilingualism

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2010, Lausanne: Dylan. 10 p. (Working paper ; no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

RT3.4: University of Helsinki: Provisional results

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2009, Lausanne: Dylan. 4 p. (Working papers; no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteistä kieltä luomassa: suomea opetteleva opetusryhmässäni

Kuukka, I. & Rapatti, K., 2009, Helsinki: Opetushallitus.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2008

He kirjoittavat öisin - mutta miksi? tietokirjailijat kertovat : Suomen tietokirjailijat ry:n 25-vuotisantologia

Hiidenmaa, P. & Maasalo, K. (ed.), 2008, Helsinki: Suomen tietokirjailijat. 303 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

RT3.4: University of Helsinki: Examples of analysis

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2008, Lausanne: Dylan. (Working paper; no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2006

Kieliaineiden tohtoritarveselvitys 2006

Leino, J., 2006, Joensuu: Kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet. 46 p. (Tutkijakoulu Langnetin julkaisuja; vol. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2005

Hanke ja sen toteutus: Suomen murteiden morfologisen digitaaliarkiston loppuraportti

Juusela, K., Kukkola, M., Markkola, P. & Suutari, T., 2005, 84 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1999

Kansalaisopistojen itsearviointihankkeet vuonna 1997

Rosenius, A., Opetushallitus & Kansalais- ja työväenopistojen liitto, 1999, Helsinki: Opetushallitus. 47 p. (Moniste / Opetushallitus)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1997

Suomi eurooppalaisessa kieliyhteisössä

Karvonen, P., 1997, Helsinki: Opetusministeriö. (Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja / Opetusministeriö)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1995

Tekstikorpukset: raportti tekstikorpusten koostamisperiaatteista ja nykysuomen tekstiaineistojen tarpeellisuudesta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lehtinen, M., Karvonen, P. & Rahikainen, T., 1995, [Helsinki]: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 79 p. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional