Department of Food and Nutrition

  • Finland

Publications 1973 2019

Filter
Book
2017

Leivonnan teknologia: Ruokaleipä

Salovaara, H. O., Ignatius, A., Jussila, A. & Hurri-Martikainen, M., 2017, Helsinki: Suomen Leipuriliitto ry. 295 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Suomen maannostietokanta: Käyttöopas versio 1.1

Translated title of the contribution: Geographical soil database of Finland: Users' manual version 1.1Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M. J., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Tuhtar, J., May 2017, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 70 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2017, no. 6)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access
File
2016

Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan

Translated title of the contribution: Diagnostic tools for building pathologySalkinoja-Salonen, M. S., 18 Oct 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. 134 p. (Mikrobiologian julkaisuja; no. 50)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
File
2015

Annoskuvakirja: lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi

Nissinen, K., Sillanpää, H. (ed.), Korkalo, L., Roos, E. & Erkkola, M., Aug 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto : Seinäjoen ammattikorkeakoulu : Samfundet Folkhälsan. 54 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mikrobiologian sanasto

Korhola, M. P., Kivisalmi, V., Rasimus, S. M., Haiko, E. J., Juuti, K. M. & Timonen, S. S., 2015, 3. ed. Helsinki: Mikrobiologikilta r.y. 148 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ravitsemustaito

Voutilainen, E., Fogelholm, M. & Mutanen, M., Sep 2015, 1-2 p.; 1-3. painos 2016 ed. Helsinki: Sanoma Pro . 212 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2013

Sienten biologia

Translated title of the contribution: Biology of FungiTimonen, S. & Valkonen, J., 2013, Gaudeamus. 448 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Terve! Lukion terveystieto 1, terveyden perusteet

Translated title of the contribution: Health-education for high school, course 1/3Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2012, 1.-3. ed. Helsinki: Sanoma Pro . 232 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2011

Terve! Lukion terveystieto 3, terveys ja tutkimus

Translated title of the contribution: Health-education for high school, course 3/3Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2011, 1. ed. WSOYpro. 96 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2010

Terve! Lukion terveystieto 2, nuoret terveys ja arkielämä

Translated title of the contribution: Health-education for high school, course 2/3Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2010, 1. ed. Helsinki: WSOYpro. 168 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2009

Colilert-menetelmän verifiointi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisiin koliformisten bakteerien ja Escherichia coli -bakteerin tutkimuksiin Suomessa

Pitkänen, T., Kalso, S., Vepsäläinen, A., Rapala, J. & Niemelä, S. I., 2009, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; no. 17/2009)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus: perusraportti 2008

Haapola, I., Fogelholm, M., Heinonen, H., Karisto, A., Mäkelä, T., Niiranen, T., Nummela, O., Pajunen, E., Ritsilä, A., Seppänen, M., Töyli, P., Uutela, A., Valve, R. & Väänänen, I., 2009, Lahti: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 175 p. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja; no. 70)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

No-tillage and boardmill sludge - possibilities to diminish erosion and P losses from clay fields

Muukkonen, P., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 42 p. (Pro terra; no. 44)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Suomen maannostietokanta: käyttöopas versio 1.0

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Ylihalla, M., 2009, Jokioinen: MTT. 69 p. (MTT Tiede; no. 6)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tutkielman teko-ohjeita

Salovaara, H., Jouppila, K. & Kaarlehto, T., 2009, 6. korj.p ed. Helsinki: Helsingin yliopisto. 49 p. (EKT-sarja; no. 1455)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Valuma-alueen prosessit ja vesistökuormitus

Vaalama, A. & Muukkonen, P., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 15 p. (Pro terra; no. 43)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Aistit ammattikäyttöön

Tuorila, H., Parkkinen, K. & Tolonen, K., 2008, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 170 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää

Kyttälä, P., Ovaskainen, M-L., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M. & Virtanen, S., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 153 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 32/2008)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Makukoulu: makuoppituntien soveltaminen, toimintakäsikirja opettajille ja kouluttajille

Mustonen, S. & Tuorila, H., 2008, Helsinki: Sitra. 54 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Pakkausten valonsuoja elintarvikkeille: yhteenveto hankkeen tutkimuksista

Helen, H., Heikkilä, M., Huhtanen, J., Isokangas, J., Jokinen, N., Kivelä, H., Poutanen, J., Koivisto, L. & Solala, K., 2008, Helsinki: Pakkausteknologia - PTR. 122 p. (PTR:n raportti; no. 55)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Taitava kokki ammattikeittiössä

Lipre, E. & Mauno, S., 2008, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 235 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Viral populations in Lake Erie: abundance, production and predicted impacts

Dean, A. L., Higgins, J. L., DeBruyn, J. M., Rinta-Kanto, J. M., Bourbonniere, R. A. & Wilhelm, S. W., 2008, 23 p. (Checking the Pulse of Lake Erie. Aquatic Ecosystem Health Management Society / Ecovision World Monographs.)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2007

Kirjallisuuskatsaus: poronlihan ja poronmaidon koostumus

Niemi, M., 2007, Rovaniemi: Paliskuntain yhdistys. 89 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Lasten ympäristö ja terveys: kansallinen CEHAP-selvitys

Erkkola, M., Fogelholm, M., Huuskonen, M. S., Komulainen, H., Korhonen, M., Leino, T., Nevalainen, A., Paile, W., Pekkanen, J., Sala, E., Salonen, R. O., Suni, J., Taskinen, S., Tuomisto, J., Vartiainen, T. & Viluksela, M., 2007, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 185 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 11/2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tervettä liikettä: Terveysliikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa

Translated title of the contribution: Healthy movements: Good practices of health-enhancing physical activity in occupational health careFogelholm, M., Lindholm, H., Lusa, S., Miilunpalo, S., Moilanen, J., Paronen, O. & Saarinen, K., 2007, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 112 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2006

Characterisation of the mechanical properties of oats and oat flakes

Gates, F., 2006, Helsinki: University of Helsinki. 62 p. (EKT-series; no. 1366)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

D-vitamiinitilanteen seurantatutkimus 2002-2006

Lamberg-Allardt, C. & Viljakainen, H., 2006, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; no. 2006:9)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? innovatiivisella prosessien kehittämisellä kohti laadukkaampia ja tuottavampia vanhusten palveluja

Mäkinen, S., Valve, R., Pekkarinen, S. & Mäkelä, T., 2006, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 56 p. (Verson julkaisuja; no. 3/2006)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Savimaiden eroosio: Maa- ja metsätalousministeriön Maatalousosaston Tutkimus- ja neuvontayksikön rahoittama yhteistutkimushanke Dnro 3298/502/2002

Aura, E., Saarela, K. & Räty, M., 2006, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 32 p. (MTT:n selvityksiä; no. 118)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sensory and food related perceptions of 8-, 9-, 10- and 11-year-old school children: baseline measurements

Oerlemans, P., Mustonen, S., Esselström, H. & Tuorila, H., 2006, Helsinki: University of Helsinki, Department of Food Technology. 25 p. (EKT-series; no. 1362)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Suomen maannostietokanta: maannoskartta 1:250 000 ja maaperän ominaisuuksia

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T. & Tamminen, P., 2006, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 70 p. (MTT:n selvityksiä; no. 114)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2005

Älykäs kokki ammattikeittiössä

Mauno, S. & Lipre, E., 2005, Helsinki: WSOY. 176 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät

Tuorila, H. & Appelbye, U., 2005, [Helsinki]: Yliopistopaino. 286 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen: kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Urala, N., Lähteenmäki, L., Huotilainen, A., Tuorila, H., Ollila, S., Hautala, N. & Tuomi-Nurmi, S., 2005, Helsinki: Tekes. 48 p. (Teknologiakatsaus; no. 181)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Nordic Nutrition Recommendations 2004: Integrating nutrition and physical activity

Becker, W., Lyhne, N., Pedersen, A., Aro, A., Fogelholm, M., Þórsdottír, I., Alexander, J., Anderssen, S., Meltzer, H. & Pedersen, J., 2005, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 435 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ruusunmarjojen ravintosisältö ja bioaktiiviset yhdisteet

Mattila, P., Alanko, T., Pihlava, J-M., Hellström, J., Eurola, M., Aro, H., Piironen, V. & Korhonen, H., 2005, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 25 p. (Maa- ja elintarviketalous; no. 72)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sourdough: A tool for the improved flavour, texture and shelf-life of wheat bread

Katina, K., 2005, 90 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2004

Liikkujan ravitsemus - teoriasta käytäntöön

Translated title of the contribution: Exercise and nutrition - from theory to practice Borg, P., Fogelholm, M. & Hiilloskorpi, H., 2004, Helsinki: Edita.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Viljaproteiinit bioaktiivisten peptidien lähteenä.

Translated title of the contribution: Cereal proteins as a source of bioactive peptidesLoponen, J., 2004, 28 p. (EKT-series; no. 1276)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2003

Kondiittorin käsikirja

Heinonen, J. (ed.), Jouppila, K. (ed.) & Salovaara, H. (ed.), 2003, Suomen Leipuriliitto ry. 153 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2002

Weight Control and Physical Activity

IARC Working Group on the Evaluation of Cancer-Preventive Strategies, Lyon, 2002, 2002, Lyon: International Agency for Research on Cancer. 315 p. (IARC Hanbooks of Cancer Prevention; vol. 6)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2001

Elintarvikekemia ja -analytiikka

Translated title of the contribution: Food AnalysisMattila, P., Piironen, V. & Ollilainen, V., 2001, Yliopistopaino.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Selenium inclusion in fertilisers to correct an inadequate national dietary intake

Hartikainen, H. & Ekholm, P., 2001, York: International Fertiliser Society. 16 p. (Proceedings / International Fertiliser Society)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2000

Tietokoneavusteinen laskenta elintarviketeknologiassa

Lahtinen, S., 2000, 53 p. (EKT-sarja; no. 1187)

Research output: Book/ReportBookProfessional

1999

Syö ja liiku mielelläsi

Translated title of the contribution: Eat and move - with joyFogelholm, M., 1999, Helsinki: WSOY.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Tutkielman teko-ohjeita

Salovaara, H., Jouppila, K. & Kaarlehto, T., 1999, 3 p. ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, elintarviketeknologian laitos. 45 p. (EKT-sarja)

Research output: Book/ReportBookProfessional

1997

Luusto lujaksi : osteoporoosi hallintaan

Lamberg-Allardt, C., 1997, Helsinki: Suomen Osteoporoosiyhdistys. 44 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional