Department of Food and Nutrition

  • Finland

Publications 1974 2019

Filter
Commissioned report
2018

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 Dec 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 73/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2015

Development of the Nordic Bioeconomy: NMC reporting: Test centers for green energy solutions - Biorefineries and business needs

Lange, L., Björnsdóttir, B., Brandt, A., Hilden, S. K., Hreggvidsson, G. Ó., Jacobsen, B., Jessen, A., Nordberg Karlsson, E., Lindedam, J., Mäkelä, M. R., Smáradóttir, S. E., Vang, J. & Wentzel, A., 2015, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 219 p. (TemaNord; vol. 2015, no. 582)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2014

Perhelähtöinen ravintointerventio lastenneuvoloissa: Elintapainterventio Naperoille (ETANA) -esitutkimus

Kyttälä, P., Erkkola, M., Ovaskainen, M-L., Lehtinen-Jacks, S., Uusitalo, L., Kronberg-Kippilä, C., Lindfors, P., Tapanainen, H., Lahti-Koski, M., Koivumäki, T., Hakulinen-Viitanen, T. & Virtanen, S., 2014, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 125 p. (Raportti/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; no. 2/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2013

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Rapport; no. 89)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla: Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Raportti; no. 74)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

Food composition tables for Mozambique: Version 2

Korkalo, L., Hauta-alus, H. & Mutanen, M., 2011

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2010

Surface modifications and active processes for cleaner paper machines: Pintojen muokkauksella ja aktiivisilla pintaprosesseilla puhtaampi paperikone.

Erkki Levänen, Xiaoxue Zhang, Jarmo Laakso, Tapio Mäntylä, Mari Raulio, Mirja Salkinoja-Salonen, Taina Leino, Janne Laine, 2010, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Materiaaliopin laitos. 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

Regional model for the systematized lifestyle counseling, implementation of the lifestyle counseling process

Kuronen, R., Valve, R., Paatalo, A. & Hokkanen, S., 2009, 1 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2007

Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen

Fogelholm, M., Paronen, O. & Miettinen, M., 2007, Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 128 p. (Sosiaali ja terveysministeriö: selvityksiä; no. 2007:1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2001

Orgaaninen fosfori kasvien fosforinlähteenä ja vesistökuormittajana: MMM:n hankkeen loppuraportti Dnro 4047/502/2001

Hartikainen, H. H., Karppinen, M., Räty, M., Soinne, H., Turtola, E. & Uusitalo, R., 2001, 42 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pellavan tie pakkaukseen. Flax team - packs clean -tutkimushankkeen loppuraportti.

Tavisto, M., Lahtinen, S., Kortesmaa, A., Lindsten, L., Pasila, A., Reunanen, N. & Pehkonen, A., 2001, 65 p. (Maa- ja kotitalousteknologian laitoksen julkaisuja ; no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1982

Heikkolaatuisen leipävehnän käyttö

Salovaara, H. O., Korkman, M., Huttunen, R. & Koskinen, K., 1982, Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. 14 p. (Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. Tiedontantoja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional