Activities 2010 2019

Filter
Pre-examiner of doctoral thesis

Lisensiaatintutkielman esitarkastus, Åbo Akademi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aku Heinonen (Supervisor)
1 Nov 2019

Activity: Examination typesPre-examiner of doctoral thesis