Publications

Filter
Chapter
2020

Curricula: Domestic HE (Finland)

Parpala, A. & Tuononen, T., 2020, (Accepted/In press) Bloomsbury Education and Childhood Studies: Articles. Kauko, J. & Jacob, W. J. (eds.). London: Bloomsbury Publishing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Duties and responsibilities in adulthood: Integrating care and justice perspectives

Juujärvi, S. & Helkama, K., Apr 2020, Development of thinking in adulthood: Interdisciplinary pespectives on cognitive development and adult learning. Kallio, E. (ed.). Routledge, p. 63-77 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Estudantes de licenciatura aprendendo a trabalhar com projetos de aprendizagem baseados em fenômenos - Um caso da Finlândia

Talvio, M., Rainio, A., Häkkinen, E. & Vartiainen, V-L., 2020, (Accepted/In press) Educação Centrada em Estudantes: práticas e conversações. Insfran, F. F. N. & Lopes, J. C. (eds.). CRV

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

"Puu on vähän niin kuin ihminen, sekin alkaa itkeä" - Luontosuhde ja maapallon tulevaisuus lasten kertomana

Kumpulainen, K., Byman, J. S., Renlund, J. A. & Wong, C. C., Oct 2020, (Accepted/In press) Lapsen oikeudet ja maapallon tulevaisuus . Pekkarinen, E. & Tuukkanen, T. (eds.). Jyväskylä: Lapsiasianvaltuutetun toimisto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Change Laboratory as a tool for collaboration and social innovation

Hean, S., Lahtinen, P., Dugdale, W., Larsen, B. & Kajamaa, A., May 2020, Samskaping: Sosial innovasjon for helse og velferd. Willumsen, E. & Ødegård, A. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tietoisuus, kieli ja puhe – yleisiä myyttejä puhutusta suomesta

Vainio, M. & Virkkunen, P., 2020, Kaikkien koulu(ksi) – kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä. Rapatti, K. (ed.). Äidinkielen opettajain liitto, Vol. 2020. p. 37–50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2019

Johdanto: mitä on kliininen neuropsykologia

Hokkanen, L., 2019, Kliininen Neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (eds.). Helsinki: Duodecim, p. 16-18 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

LET THERE BE A MISTAKE— LIGHT ( by Göte Nyman): A LOOK AT THE HUMAN COLOUR UNIVERSE BY JAAKKO MATTILA

Mattila, J., Moisio, T., Nyman, G. S., Ramsay, J. & Watson, M., 17 Apr 2019, (Accepted/In press) WORKS ON PAPER: WATERCOLOURS & ETCHINGS 2006-2019 (BY JAAKKO MATTILA). Garret Publications

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Sanaston kehitys ja sen tukeminen

Stolt, S. & Salmi, P., 2019, (Accepted/In press) Lapsen kielen kehitys. Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset

Sarajuuri, J., Ilvonen, T., Koskinen, S. & Paavola, L., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 182-194 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2018

Formative Interventions for Expansive Learning and Transformative Agency: [Reprint]

Sannino, A., Engeström, Y. & Lemos, M., 2018, Cultural-Historical Activity Theory Approaches to Design-Based Research. Cole, M., Penuel, W. R. & O'Neill, K. (eds.). London: Routledge, p. 113-147 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Oikeudenmukainen johtaminen työpaikalla

Elovainio, M. & Virtanen, M., 2018, Oikeudenmukaisuuden ongelma. Häyry, M., Ahola-Launonen, J. & Takala, T. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 183-196 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ongelmallinen digitaalinen pelaaminen: ennaltaehkäisy ja puuttuminen

Kuuluvainen, S. & Mustonen, T., Nov 2018, Pelikasvattajan käsikirja 2. Tossavainen, T. (ed.). Helsinki: Pelikasvattajien verkosto, p. 127-134 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

Pelaamismotivaatiot: Miksi digitaalisia pelejä pelataan?

Mustonen, T. & Korhonen, H., 9 Nov 2018, Pelikasvattajan käsikirja 2. Tossavainen, T. (ed.). Helsinki: Pelikasvattajien verkosto, p. 4-14 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
2017

Keskustelu afasiaterapiassa

Tuomenoksa, A., 2017, Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 255-265 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Preface

Niemi, H. & Jia, J., 2017, New Ways to Teach and Learn in China and Finland: Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (eds.). Peter Lang , p. 7-8 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Työmuisti ja kieli

Service, E., 2017, Afasia: aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 42-54 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2016

Kuulemisen haasteet

Laakso, M. S. M. & Pajo, K. M., 2016, Keskustelunanalyysi: Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta.. Vastapaino, p. 245-258 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuulemisen haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa

Laakso, M. S. M., Mar 2016, Näkökulmia vuorovaikutukseen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 48: Insights to interaction. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, Vol. 48. p. 149-158 9 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisusarja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Puhumisen haasteet

Kurhila, S. K. & Laakso, M. S. M., 2016, Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutust. Vastapaino, p. 224-242 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Asiakkaan osallistuminen kuulokojekuntoutusprosessiin

Laakso, M. S. M., 2015, XXXVI Valtakunnalliset audiologian päivät, Helsinki 16-17.4.2015. Jutila, T. (ed.). p. 21-28 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review