Doctoral school in the humanities and social sciences

  • Finland

  • Finland

Publications 1979 2021

Filter
Commissioned report
2019

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., May 2019, Sitra. 90 p. (Sitran selvityksiä; no. 148)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Energian tuotannon valmisteverotuksen kehittäminen SUomessa

Koljonen, T., Laukkanen, M., Ollikainen, M., Lehtilä, A., Eerola, E., Koreneff, G., Kyritsis, E., Lindroos, T., Ollikkai, K., Pursiheimo, E., Rämä, M. & Siikavirta, H., 2019, Teknologian tutkimuskeskus VTT. 101 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

HIILINEUTRAALIUS ILMASTOPOLITIIKASSA – VALTIOT, ALUEET JA KUNNAT

Seppälä, J., Saikku, L., Soimakallio, S., Lounasheimo, J., Regina, K. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

JIhadistinen liikehdintä Suomessa

Malkki, V. L. M. & Saarinen, J., 2019, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 123 p. (Sisäministeriön julkaisuja; no. 14:2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Koulujen monet kielet ja uskonnot: Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Translated title of the contribution: The many languages and religions in schools : – An investigation of the teaching of minority mother tongues and religions as well as Finnish and Swedish as a second language at dif- ferent educational levelsTainio, L., Kallioniemi, A., Hotulainen, R., Ahlholm, M., Ahtiainen, R., Asikainen, M., Avelin, L., Grym, I., Ikkala, J., Laine, M., Lankinen, N., Lehtola, K., Lindgren, E., Rämä, I., Sarkkinen, T., Tamm, M., Tuovila, E. & Virkkala, N., 24 Jan 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 205 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 11/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Nordic Homicide Report: Homicide in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2007–2016

Lehti, M., Kivivuori, J., Bergsdóttir, G. S., Engvold, H., Granath, S., Jónasson, J. O., Liem, M., Okholm, M. M., Rautelin, M., Suonpää, K. & Syversen, V. S., 21 Oct 2019, 1. ed. Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 70 p. (Katsauksia; vol. 2019, no. 37)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

OVERVIEW OF NATIONAL CLIMATE CHANGE ADVISORY COUNCILS

Weaver, S., Lötjönen, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

PÄÄSTÖVÄHENNYSPOLKU KOHTI HIILINEUTRAALIA SUOMEA - HAHMOTELMA

Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Perheen pienelle parasta: Pienelle parasta -materiaaleja käyttäneiden lapsiperheiden palaute

Lattu, M. K., 2019, Helsinki: Helsingin seurakuntayhtymä. 32 p. (Kirkko Helsingissä -julkaisuja; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Russia of Power

Russia’s internal development, Aitamurto, K. & Heusala, A-L., 1 Jul 2019, Finnish Ministry of Defence. 184 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Selvitys kielten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta perusopetuksessa

Hilden, R., Lintuvuori, M., Hahl, K., Ketonen, R., Samulin, T., Lindgren, E. P. & Hotulainen, R., 4 Nov 2019, Opetus- ja kulttuuriministeriö. 61 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Venäjän sisäinen kehitys, julkaisussa Voiman Venäjä

Nazarenko, S., Aitamurto, K., Heusala, A-L., Korhonen, V., Koski, S., Laine, V., Lassila, J. & Mitikka, E. J., 12 Mar 2019, Helsinki: Puolustusministeriö. 46 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Venäjän ulkopolitiikka

Lavikainen, J., Saari, S., Pynnöniemi, K., Järvenpää, P., Pesu, M., Mikkola, H., Saarinen, S. & Sinkkonen, E., 12 Mar 2019, Puolustusministeriö. 179 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

”ETTÄ TIETÄÄ MISSÄ ON MENOSSA” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Translated title of the contribution: ”So that we know where we stand” Assessment of learning and competence in basic education and general upper secondary educationAtjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J., 10 Apr 2019, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 251 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; no. 7:2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

”ETTÄ TIETÄÄ MISSÄ ON MENOSSA” Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa: Tiivistelmä

Translated title of the contribution: ”So that we know where we stand” Assessment of learning and competence in basic education and general upper secondary education: (Summary)Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi, P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J., 10 Apr 2019, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 27 p. (Tiivistelmät / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; no. 6:2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2018

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kuokkanen, K. E., Alasuutari, N. K. & Rantala, K. E., 20 Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 7 p. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Mitä eläminen maksaa? kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018

Lehtinen, A-R. K. & Aalto, U. K., 15 Nov 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 119 p. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; vol. 2018, no. 101)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Rahapelitarjonnan tehtävä ja julkisuuskuva Suomessa: Haastattelututkimus rahapelipoliittisista mielipiteistä

Translated title of the contribution: The public image and function of gambling provision in Finland: An interview study Egerer, M. D., Alanko, A. M., Hellman, C. M. E., Järvinen-Tassopoulos, J., Koivula, P. & Lerkkanen, T. M. M., 14 Dec 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 93 p. (Raportti)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Translated title of the contribution: Reducing regulatory burden through high-quality legislative draftingRantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 p. (Policy Brief; no. 11/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Summary Report on Sectoral Diagnosis: Deliverable 2.2 of the FIT4RRI project

van Lente, H., Koretsky, Z., Zeiss, R., Svingen, M., Sørensen, K., Kahma, N. A. A., Rask, M. T., Vase, S. I. M., d'Andrea, L., Catalão Alves, C. & Praça, G., Jun 2018, European Commission. 8 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2015

Security of Interactive and Automated Access Management Using Secure Shell (SSH)

Ylonen, T., Turner, P., Scarfone, K. & Souppaya, M., 31 Oct 2015, National Institute of Standards and Technology (NIST). 50 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Policy recommendations and methodological report: Deliverable D10.1 & D10.2 (Ameli)

Munnich, R., Zins, S., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Graf, M., Hullinger, B., Kolb, J-P., Lehtonen, R., Lussmann, D., Meraner, A., Myrskylä, M., Nedyalkova, D., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M. & Veijanen, A., 2011

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Report on the simulation results: Deliverable D7.1 (Ameli)

Hullinger, B., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Graf, M., Kolb, J-P., Lehtonen, R., Lussmann, D., Meraner, A., Munnich, R., Myrskylä, M., Nedyalkova, D., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M., Veijanen, A. & Zins, S., 2011

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Small area estimation of indicators on poverty and social exclusion: Deliverable D2.2 (Ameli)

Lehtonen, R., Veijanen, A., Myrskylä, M. & Valaste, M., 2011

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

State of the-art of indicators on poverty and social exclusion the laeken indicators: Deliverable D1.1 (Ameli)

Graf, M., Alfons, A., Bruch, C., Filzmoser, P., Hullinger, B., Lehtonen, R., Meindl, B., Munnich, R., Schoch, T., Templ, M., Valaste, M., Wenger, A. & Zins, S., 2011

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2009

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla

Väänänen, A., Toivanen, M., Aalto, A-M., Bergbom, B., Härkäpää, K., Jaakkola, M., Koponen, P., Koskinen, S., Kuusio, H., Lindström, K., Malin, M., Markkula, H., Mertaniemi, R., Peltola, U., Seppälä, U., Tiitinen, E., Vartia-Väänänen, M., Vuorenmaa, M., Vuorento, M. & Wahlbeck, K., 2009, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 35 p. (Osaaminen, työ ja hyvinvointi; vol. 2009, no. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pedagogical Perspectives on Heterogeneous Workshop Learning Environments: A Case Study on Maya Hieroglyphic Workshops

Kettunen, H., 2009, (Unpublished)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2002

Comments on a Fragmentary Painted Text from Actun Halal: BVAR Progress Report 2002

Kettunen, H. & Helmke, C., 2002, (Submitted)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1996

Selvitys epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvistä ongelmista ja niiden korjausmahdollisuuksista

Liukkunen, U. S., 1996, Helsinki: Työministeriö.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional