Publications 2000 2019

Filter
Commissioned report
2013

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Translated title of the contribution: Controlling the environmental risks of acid sulfate soils: Guide for management of groundwater levelUusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Rapport; no. 89)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla: Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

Translated title of the contribution: Controlling the environmental risks of acid sulfate soils: Guide for management of groundwater levelUusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Raportti; no. 74)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2001

Orgaaninen fosfori kasvien fosforinlähteenä ja vesistökuormittajana: MMM:n hankkeen loppuraportti Dnro 4047/502/2001

Hartikainen, H. H., Karppinen, M., Räty, M., Soinne, H., Turtola, E. & Uusitalo, R., 2001, 42 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional