Publications

Filter
Commissioned report
2020

Balanced participation of women and men in decision-making in the Russian Federation

Muravyeva, M. & Hoare, J., 24 Apr 2020, Council of Europe. 64 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Determination of important alpha emitters in nuclear and environmental samples –OptiMethod 2019 project report

Hou, X., Anderot, M., Ekerljung, L., Salminen-Paatero, S., Olszewski, G., Öhlin, H., Davidsson, M., Bruzell, F., Tovedal, A., Rautio, S., Allard, S., Hatakka, A., Wijk, S., Eriksson, M., Åberg, H., Settervik, E., Suutari, T., Vesterlund, A., Lindahl, P., Kangas, S. & 1 others, Hovi, P., 2020, Roskilde, Denmark: NKS Secretariat. 24 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Helsingin seisminen asemaverkko ja seismisyys 2019

Luhta, T., Mäntyniemi, P., Vuorinen, T., Lindblom, P., Seipäjärvi, P. J., Oinonen, K., Kortström, J. & Tiira, T., 10 Mar 2020, 21 p. (Report; no. T-101)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Humanistisen alan korkeakoulutuksen arviointi

Pyykkö, R., Tolonen, M., Levä, K., Mahlamäki-Kultanen, S., Pantermöller, M., Pettersson, T., Saarinen, S. & Huusko, M., 2020, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 145 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; no. 1:2020)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Intercomparison exercise in analysis of DTM in decommissioning waste

Leskinen, A. A., Tanhua-Tyrkko, M., Kekki, T., Salminen-Paatero, S., Zhang, W., Hou, X., Stenberg Bruzell, F., Suutari, T., Kangas, S., Rautio, S., Wendel, C. C., Bourgeaux-Goget, M., Stordal, S., Isdahl, I., Fichet, P., Gautier, C., Brennetot, R., Lambrot, G. & Laporte, E., 2020, Roskilde, Denmark: NKS Secretariat. 20 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

File

Kestävää korkeakoulutusta ja opiskelijoiden oppimista rakentamassa: Tutkimukseen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogiikan ja ohjauksen osaamisesta

Translated title of the contribution: Building sustainable higher education and student learning. Research-based study on current expertise in higher education pedagogy and higher education guidanceToom, A. & Pyhältö, K., 2020, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 56 p. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; no. 2020:1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Koronapandemian arvioidut vaikutukset tuotantoon ja verotuloihin

Tervala, J., 17 Apr 2020, (Submitted) 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kunnat monipaikkaisessa kehittämishankkeessa - toimintatutkimuksellinen lähestymistapa oppimisen organisoimiseen

Hyyryläinen, T., Rantanen, M., Pylkkänen, P., Hytinkoski, P., Kahila, P. & Saukkonen, P., 30 Jun 2020, Ruralia-instituutti. 48 p. (Ruralia-instituutin raportteja -sarja; no. 203)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020

Pylkkänen, P., Hyyryläinen, T., Rannanpää, S., Pyykkönen, S., Heikkinen, B., Koivisto, A. & Ranta, T., 2020, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 290 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; vol. 2020, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset: Oikeudellinen selvitys maankäyttösopimuksia koskevista käytänteist

Häkkänen, M., 9 Mar 2020, Helsinki: Ympäristöministeriö. 98 p. (Ympäristöministeriön julkaisuja; vol. 2020, no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Näkymiä OPS-matkan varrelta: Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi

Venäläinen, S., Saarinen, J., Johnson, P., Cantell, H., Jakobsson, G., Koivisto, P., Routti, M., Väänänen, J., Huhtanen, M., Kauppinen, L. & Viitala, M., Jan 2020, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 186 p. (Julkaisut; no. 5:2020)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö

Sumanen, H., Harkko, J., Lahti, J., Ketonen, E-L., Pietiläinen, O. & Kouvonen, A., 2020, Kotka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 30 p. (Xamk tutkii; no. 13)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys

Asianajotoimisto Lexian työryhmä: Tuija Hirvonen, Juho Laitila, Aleksi Lundén, Markus Myhrberg, Katriina Myllymäki, Rainer Oesch, Kimo Oila, Oili Palsila, Simnia Raittila ja Laura Ranki & Oesch, R., 30 Jan 2020, Helsinki: Ympäristöministeriö. 68 p. (Ympäristöministeriön julkaisuja; vol. 2020, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Sivistysihanteen jäljillä

Miettinen, T., 12 Feb 2020, Helsinki: Sitra. 42 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa - kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Pöyry, J., Virkkala, R., Aalto, J., Forss, S., Kartano, L., Kemppainen, E., Kuusela, S., Leikola, N., Mattsson, T., Mikkonen, N., Minunno, F., Piirainen, S., Punttila, P., Pykälä, J., Rajasärkkä, A., Syrjänen, K. & Turunen, M., 2020, Suomi: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset

Heiskanen, M., Bergström, I., Kosenius, A-K., Laakso, T., Lindholm, T., Mattsson, T., Mäkipää, R., Nieminen, M., Ojanen, P., Rankinen, K., Tolvanen, A., Viitala, E-J. & Peltoniemi, M., 2020, Luonnonvarakeskus (Luke). 81 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2020, no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu

Tuomainen, J., Pihalehto, M., Kautto, P., Kokko, K., Linna, T., Vähä, E. & Pyy, O., 18 Mar 2020, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 281 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2020, no. 14)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Transforming Norwegian Teacher Education: The Final Report of the International Advisory Panel for Primary and Lower Secondary Teacher Education

Cochran-Smith, M., Alexandersson, M., Ellis, V., Grudnoff, L., Hammerness, K., Oancea, A. & Toom, A., 18 May 2020, Lysaker: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education NOKUT. 162 p. (Report / NOKUTS utredninger og analyse; no. 3/2020)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Tutkijoiden politiikkasuositus: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista

Korhonen-Kurki, K., Hildén, M., Kahiluoto, H., Forsius, M., Hukkinen, J., Mustalahti, I., Mäkipää, R., Peltonen, L., Peltoniemi, M., Pihlanto, A., Setälä, M., Tapio, P., Temmes, A. & Tokola, N., 6 Apr 2020, Helsinki: Suomen akatemia.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Valtiotieteen tohtorit ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Stewart, T. R., 2 Jun 2020, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 20 p. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; no. 154)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
2019

03 - I SEE module guide

Fantini, P., Branchetti, L., Cutler, M., Laherto, A., Levrini, O., Palmgren, E. K., Tasquier, G. & Wilson, C., Aug 2019, ISEE, European Union. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

04 - Case studies: I SEE project

Tasquier, G., Palmgren, E. K., Barelli, E., Branchetti, L., Fantini, E. P., Laherto, A., Levrini, O. & Wilson, C., Aug 2019, ISEE, European Union. 52 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., May 2019, Sitra. 90 p. (Sitran selvityksiä; no. 148)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File
Open Access
File

Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansallisessa sääntely-ympäristössä

Koulu, R., Mäihäniemi, B., Kyyrönen, V., Hakkarainen, J. M. & Markkanen, K. A., 25 Jun 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 147 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2019, no. 44)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Approaches to creating trust in sustainability of bioenergy through effective governance: Summary of findings under Objective 2 of the IEA Bioenergy inter-Task project “Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains

Stupak, I., Smith, S. T., Clarke, N., Al-saedi, T., Beniušienė, L., Bentsen, N. S., Cheung, Q., van Dam, J., Dale, V., Diaz Chavez, R., Fritsche, U., Futter, M., Gan, J., Hakala, K., Horschig, T., Junginger, M., Kitigawa, Y., Kittler, B., Kline, K., Lalonde, C. & 19 others, Larsen, S., Lazdina, D., Thuy, P. T., Mansoor, M-M., Mupondwa, E., Nair, S., Newlands, N., Nichiforel, L., Palviainen, M., Stanturf, J., Schaubach, K., Sierra, J. A. P., Tilvikiene, V., Titus, B., Thrän, D., Utarte, S., Ukonmaanaho, L., Varnagirytė-Kabašinskienė, I. & Wellisch, M., 2019, Copenhagen: University of Copenhagen. 36 p. (IEA Bioenergy Report; no. 03)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Aquatic Macroinvertebrates and Vegetation in Kruunuvuorenlampi

Liao, W., 2019, 16 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

File

Barriers Landscape and Decision-Making Hierarchy for the Sustainable Urbanisation in Cities via NBS

Thinknature, Mesimäki, M. & Bernardi, A., 2019, European Commission. 197 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

C-hepatiitin hoitopolku: Maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon

Kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmä, Brummer-Korvenkontio, H. (ed.), Carlsson, K., Färkkilä, M., Högström, S., Kallio, M., Kotilainen, H., Kuurne, K., Lappalainen, M., Liitsola, K., Nieminen, U., Peltoniemi, J., Ristola, M., Räsänen, S., Salminen, K., Sedergren, J., Simojoki, K., Sutinen, J., Valtonen, K. & Viitanen, P., 2019, Helsinki: THL. 22 p. (Ohjaus; vol. 2019, no. 4/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

China in the Arctic: and the Opportunities and Challenges for Chinese-Finnish Arctic Co-operation

Koivurova, T., Kauppila, L., Kopra, S., Lanteigne, M., Shi, M., Smieszek, M., Stepien, A., Käpylä, J., Þór Níelsson, E. & Nojonen, M., 12 Feb 2019, Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 8/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 May 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 p. (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; vol. 2018-19, no. Task 1.2)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Elonkirjo ehtyy – suosituksia luonnon monimuotoisuuden tuvaamiseksi

Kotiaho, J., Niemelä, J., Sääksjärvi, I. E., Schulman, L., Mönkkönen, M., Boström, C., Jutila, H., Halme, P., Koljonen, S., Oldén, A., Kontula, T. & Hautakangas, S., 1 Jan 2019, 1/2019 ed. Jyväskylä: JYU.Wisdom. 15 p. (Wisdom Letters; no. 1/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Energian tuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa: Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta

Koljonen, T., Laukkanen, M., Ollikainen, M., Lehtilä, A., Eerola, E., Koreneff, G., Kyritsis, E., Lindroos, T., Ollikkai, K., Pursiheimo, E., Rämä, M. & Siikavirta, H., 2019, Teknologian tutkimuskeskus VTT. 101 p. (VTT Technology; no. 359)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Environmental drug load can be reduced

Nysten, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M. T., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E., 17 May 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 4 p. (SYKE Policy Brief: Views on Environmental Policy; no. 17.5.2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Environmental Effects and Interactions of Stratospheric Ozone Depletion, UV Radiation, and Climate Change

Environmental Effects Assessment Panel, United Nations Environment Programme (EEAP UNEP) & Robson, T. M., 1 Mar 2019, Nairobi, Kenya: Ozone Secretariat. 394 p. (Assessment Report ; vol. 2018 )

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet

Translated title of the contribution: Europe's wild cards and black swansAunesluoma, J. H. (ed.) & Kansikas, S. H. (ed.), 6 Mar 2019, Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. 80 p. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; no. 6/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

European Semester 2018/2019 country fiche on disability: Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 4 Mar 2019, Brussels: European Commission. 35 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Final Report of the XLII Antarctic Treaty Consultative Meeting

Phillips, A. (ed.), Erceg, D. (ed.), Aho, K., Choudhry, I., Dahood, A., Fønss Nielsen, H., González Vaillant, J., Kari, V., Seag, M. & van der Watt, L-M., 15 Sep 2019, Buenos Aires: Antarctic Treaty Secretariat. 382 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

FINRES-Vet 2018: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Olkkola, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Aarnio, M., Raunio-Saarnisto, M., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Grönthal, T., Eskola, K. & Rantala, M., 19 Nov 2019, Helsinki: Finnish Food Authority. 42 p. (Finnish Food Authority publications ; no. 6/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Forest-Based Climate Mitigation: Lessons from REDD+ Implementation

Duchelle, A. E., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Larson, A., Moira, M., Wong, G. Y., Pham, T. T. & Martius, C., Nov 2019, Washington: World Resources Institute. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Grasslands, biodiversity and business

Birge, T., Dec 2019, Riga: Latvian Fund for Nature. 116 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access