Publications 1962 2021

Filter
Commissioned report
2018

2017 Year in Review: Russian Domestic Politics

Gelman, V., 7 Feb 2018, Zurich: German Association for East European Studies. 3 p. (Russian Analytical Digest; no. 213)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

File

Addressing the Legacy of Colonialism: Seminar report

Hakala, E. S., 3 May 2018, Helsinki: Historians Without Borders. (HWB Reports; no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

Halila, L. K., Nilsson, A. & Lankinen, V. H., 15 May 2018, Denmark: Nordiska ministerrådet. 406 p. (TemaNord; no. 2008:511)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Enbuska, M. L., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 28 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; vol. 2018, no. 176)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

An inter-comparison exercise on the application of ICP-MS techniques for measurement of long-lived radionuclides

Qiao, J., Lagerkvist, P., Rodushkin, I., Salminen-Paatero, M. S., Roos, P., Lierhagen, S., Jensen, K. A., Engström, E. & Skipperud, L., Feb 2018, Roskilde, Denmark: NKS Secretariat. 33 p. (NKS report series; no. 403)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Better Policies Accelerate Clean Energy Transition: Focus on energy system flexibility

Karimi, F., Lund, P. D., Skytte, K. & Bergaentzlé, C., 16 Feb 2018, Oslo: Nordic Energy Research. 11 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Changing Labour Markets, Life-Course and Pensions: Conference summaries, May 19, 2017

Kuivalainen, S., Kuitto, K., Komp, K. S., Niemi, T. & Honkanen, T., 2018, Helsinki: Finnish Center for Pensions. 9 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Conflicts and resource politics in Myanmar: An analytical report of the public seminar on 15 August 2018 in Helsinki, Finland

Humalisto, N., Käkönen, M-N. E., O'Reardon, L. & Kuronen, T., Oct 2018, Helasinki: Felm : University of Helsinki : Siemenpuu Foundation. 13 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

File

Country Framing Report: Finland

Pietilä, I. V., Komp-Leukkunen, K. S. & Niemelä, M., 2018, Brussels: COST: European cooperation in science & technology. 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Edustajat lapsen edun takaajina: ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneiden alaikäisten edustajajärjestelmä

Lundqvist, K., Toivonen, V-M., Saari, J., Halttunen, T., Qvist, L-M., Mikkonen, A. & Castrén, E., 14 Sep 2018, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 97 p. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja ; no. 26/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Elintarvikkeiden kulutus kotitalouksissa vuonna 2016 ja muutokset vuosista 2012, 2006 ja 1998

Aalto, U. K., 24 May 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus. 75 p. (Faculty of Social Sciences - Publications; no. 2018:80)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Energise Living Lab Evaluation and Assessment Manual: Deliverable 3.5

Heiskanen, E., Laakso, S. & Matschoss, K. J., 28 Feb 2018, ENERGISE project. 44 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 Feb 2018, ENERGISE project. 25 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 May 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; vol. 2018, no. 40)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Eronteoista moninaisuuteen – työkaluja mediatekstien moninaisuuden käsittelyyn

Valkonen, S. & Koulukino, 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa

Kujala, S. M., Hakala, O. H., Törmä, H. K., Rantanen, M. M., Czarnecki, A. & Hyyryläinen, T. T., Nov 2018, (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 187)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Feministisempää talouspolitiikkaa

Elomäki, A., 2018, Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö. 40 p. (Impulsseja; no. Maaliskuu 2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

FINRES-Vet 2016-2017: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Grönthal, T. S. C., Nykäsenoja, S., Kivilahti-Mäntylä, K., Rantala, M. H. J., Pohjanvirta, T., Biström, M., Raunio-Saarnisto, M., Nevalainen, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H. & Pekkanen, K., 10 Dec 2018, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 57 p. (Evira publications; no. 5/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Guidelines for Sustainable Forest Biomass Production – Challenges in view of an emerging bioeconomy: Executive summary

Bruckman, V. J., Evans, A., Helmisaari, H-S. M., Stupak, I. & Titus, B., 5 Jul 2018, 9 ed. Vienna, Austria: Austrian Academy of Sciences (OeAW). 21 p. (KIOES Opinions; no. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Henkirikoskatsaus 2018

Lehti, M. M., 19 Mar 2018, 1. ed. Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 57 p. (Katsauksia; vol. 2018, no. 28)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Humanistisen ammattikorkeakoulun auditointi 2018

Karttunen, P., Kiviniemi, K., Koivumäki, K., Liinpää, N., Virtanen, T. I., Mustonen, K. & Aurén, H., 2018, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 80 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Hyvinvointitiedosta toimintaa ja paikkaperustaisia hyvinvointiratkaisuja

Pylkkänen, P. H., Hyyryläinen, T. T., Kuuva, N. M. & Miettinen, A., 27 Sep 2018, Mikkeli. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ideoita ja iloa monilukutaidon edistämiseen teema- ja juhlapäivinä

Valkonen, S., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 41 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Ilmastopaneelin näkemykset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisessa huomioon otettavista seikoista: Ilmastopaneelin muistio asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyyntöön

Ollikainen, M. M. O., Asikainen, A., Järvelä, M., Kanninen, M. T., Kopsakangas-Savolainen, M., Kulovesi, K., Lanki, T., Laukkanen, M., Liimatainen, H., Linnanen, L., Regina, K., Ratinen, I., Seppälä, J. & Viisanen, Y., 2018, Suomen ilmastopaneeli. 28 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Kenen historia?

Hakala, E. S., 24 Oct 2018, Historians Without Borders.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen: Tilannekatsaus tammikuu 2018

Kantomaa, M., Syväoja, H., Sneck, S., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T., 2018, Helsinki: Opetushallitus. 43 p. (Raportit ja selvitykset; no. 2018:1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Kuntademokratiaindikaattorit 2017

Kestilä-Kekkonen, E., Sipinen, J., Borg, S., Tiihonen, A. & Wass, H. M., 2018, Helsinki: Oikeusministeriö. 96 p. (Selvityksiä ja ohjeita; no. 6/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Lausunto Suurelle valiokunnalle EU-rahoituskehykseen liittyen (U45 2018)

Miettinen, T. P. A., 8 Nov 2018, 6 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lobbarirekisterin kansainväliset mallit

Korkea-aho, H. E. & Tiensuu, P. A., 2018, Valtioneuvoston kanslia. 144 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 57/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Luku 1: Viestinnälliset perusoikeudet ja medianvapaus nykyisessä mediaympäristössä / Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen : Loppuraportti

Alen-Savikko, A. K. & Hilden, J. P., 2018, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 40 p. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; no. 4/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Manual for development of recommendations for good practice

Vermeulen, N., Le Clef, N., D'Angelo, A., Veleva, Z. & Tilleman, K., 2018, European Society of Human Reproduction and Embryology. 31 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen: 5. Läpinäkyvyys ja vastuullisuus suomalaisessa mediakentässä: Loppuraportti

Herkman, J. P., Matikainen, J. T., Koskenniemi, A. K., Ala-Fossi, M. (ed.), Alen-Savikko, A. K. (ed.), Grönlund, M. (ed.), Haara, P. (ed.), Hellman, H. (ed.), Hilden, J. P. (ed.), Hiltunen, I. (ed.), Jääsaari, J. (ed.), Karppinen, K. E. (ed.), Kuutti, H. (ed.), Lehtisaari, K. M. (ed.), Manninen, V. (ed.) & Mykkänen, M. (ed.), 2018, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Mitä liberaalille valtiolle tapahtuu?

Miettinen, T. P. A., 20 Feb 2018, Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

NKS ICP User 2017 Seminar Proceedings

Qiao, J., Osvath, S., Jensen, K. A., Roos, P., Eriksson, M., Salminen-Paatero, M. S., Rodushkin, I., Lagerkvist, P. & Lindahl, P., Mar 2018, Roskilde, Denmark: NKS Secretariat. 49 p. (NKS-B report series; no. 406)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet

Vainikainen, M-P., Lintuvuori, M., Paananen, M., Eskelinen, M., Kirjavainen, T., Hienonen, N., Jahnukainen, M., Thuneberg, H., Asikainen, M., Suhonen, E., Alijoki, A., Sajaniemi, N., Reunamo, J., Keskinen, H-L. & Hotulainen, R., 27 Sep 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 126 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 55/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

"Quel système éducatif pour les migrations ? Quelles migrations pour le système éducatif finlandais ?"

Pretceille, Leporini, Siimes, Salmi, Kauppinen, Payette, Pakarinen, Kaihari, Torstila, Lindblom, Buchart, Leblay, Faven, Nurmilaakso & Riippa, A. S., 2018, (In preparation) Institut francais Finlande. 5 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Renewables in Kazakhstan and Russia: Promoting “Future Energy” or Entrenching Hydrocarbon Dependency?

Tynkkynen, V-P. & Koch, N., 29 Aug 2018, Washington, DC: PONARS Eurasia. 6 p. (PONARS Policy Memo)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 27/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Seven Criminal Cases – Comparing Finnish Punishment Policies and Finns’ Punishment Preferences

Kääriäinen, J. T., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 44 p. (Research Briefs; vol. 2018, no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Silver sorption on biotite of Olkiluoto bedrock

Söderlund, M. J., Ervanne, H. J. & Lehto, J. K., 2018, Olkiluoto: Posiva oy. 121 p. (Posiva Working Reports; no. 2017-33)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Small ports aiming at sustainable operation: holistic thinking as a stepping stone: Public report from the project 30MILES

Vantola, R., Luoma, E. & Lehikoinen, A., 15 Feb 2018, Helsinki: University of Helsinki. 58 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Studies on insect fauna in Olkiluoto and Lastensuo mire in 2010 - 2014

Haavisto, F., Kotze, D. J., Nieminen, M. & Venn, S. J., 2018, Posiva. 68 p. (Posiva Oy Working report; no. 2017-09)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Sukupuolitietoinen budjetoiti: muiden maiden hyvät käytännöt

Elomäki, A., 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 51 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 22/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2017 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia

Danielsson, P. M. & Näsi, M. J., 12 Nov 2018, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 26 p. (Katsauksia; vol. 2018, no. 31)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä

Ristikari, T., Keski-Säntti, M., Sutela, E., Haapakorva, P., Kiilakoski, T., Pekkarinen, E., Kääriälä, A. J., Aaltonen, M., Huotari, T., Merikukka, M., Salo, J., Juutinen, A., Pesonen-Smith, A. & Gissler, M., 12 Nov 2018, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 136 p. (Raportti)(Julkaisuja; no. 210)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

The First Matrix Diffusion Experiment in the Water Phase of the REPRO Project: WPDE 1

Poteri, A., Andersson, P., Nilsson, K., Johan, B., Skålberg, M., Siitari-Kauppi, M. K., Helariutta, A. M. K., Voutilainen, M. A., Kekäläinen, P. J., Ikonen, J. O., Sammaljärvi, J. K. W., Antero, L., Timonen, J., Kuva, J. & Koskinen, L., 2018, Olkiluoto, Eurajoki: Posiva Oy. 288 p. (Posiva Working Report; no. 2017-23)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

The Second Matrix Diffusion Experiment in the Water Phase of the Repro Project: WPDE 2

Poteri, A., Andersson, P., Nilsson, K., Byegård, J., Skålberg, M., Siitari-Kauppi, M. K., Helariutta, A. M. K., Voutilainen, M. A. & Kekäläinen, P. J., 2018, Olkiluoto, Eurajoki: Posiva Oy. 143 p. (Posiva Working Report; no. 2017-24)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Towards a sustainable small port – perspectives of boaters and port actors

Luoma, E. K., Vantola, R. J. & Lehikoinen, A. M., 1 Jun 2018, Helsinki: University of Helsinki. 22 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File