Publications

Filter
Book
2021

Introduction to Python for Geographic Data Analysis

Tenkanen, H., Heikinheimo, V. V. & Whipp, D., Apr 2021, (In preparation) CRC press.

Research output: Book/ReportBook

2020

An Introduction to Ethnic Minority Education in China: Policies and Practices

Sude, Yuan, M. & Dervin, F., 9 Jul 2020, Berlin: Springer. 329 p.

Research output: Book/ReportBook

Disability, Globalisation and Human Rights

Katsui, H. & Chalklen, S., 2020, (Submitted) Oxfordshire: Routledge.

Research output: Book/ReportBook

Game Theory and Fisheries Management

Groenbaek, L., Lindroos, M., Munro, G. & Pintassilgo, P., 2020, Springer.

Research output: Book/ReportBook

Hiiliopas: Katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin

Translated title of the contribution: Carbon guide: An outlook on carbon in soil and on carbon cultivationHeinonsalo, J. (ed.), Heimsch, L., Helenius, J., Huusko, M. K., Höijer, L., Joona, J. M., Kanerva, S., Karhu, K., Kekkonen, H. R., Koppelmäki, K., Kulmala, L., Lötjönen, S., Mattila, T. J., Ollikainen, M., Peltokangas, K., Regina, K., Soinne, H., Wikström, U. & Viskari, T., Jan 2020, 1 ed. Kaarina: Carbon Action & Baltic Sea Action Group. 60 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Ilmajoki 1935 - 1995

Mäntylä, J. & Riukulehto, S., 2020, Ilmajoen kunta. 777 p.

Research output: Book/ReportBook

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Translated title of the contribution: Introduction to social psychologyHelkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N., Renvik (Mähönen), T. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J., May 2020, 11 ed. Helsinki: Edita. 403 p.

Research output: Book/ReportBook

Lakhota-A New Ethnohistory

Andersson, R-H. & Posthumus, D., 2020, (Accepted/In press) University of Oklahoma press. 400 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Linnut ja ilmasto - Matka muuttuvaan luontoon

Pihlajaniemi, M., Eriksson, H. & Lehikoinen, A., 2020, Docendo. 176 p.

Research output: Book/ReportBook

Property, Institutions, and Social Stratification in Africa

Obeng-Odoom, F., 1 Mar 2020, New York and Cambridge: Cambridge University Press. 378 p. (Stratification Economics)

Research output: Book/ReportBook

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa - kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Pöyry, J., Virkkala, R., Aalto, J., Forss, S., Kartano, L., Kemppainen, E., Kuusela, S., Leikola, N., Mattsson, T., Mikkonen, N., Minunno, F., Piirainen, S., Punttila, P., Pykälä, J., Rajasärkkä, A., Syrjänen, K. & Turunen, M., 2020, Suomi: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
Open Access

Vastuullinen sijoittaja

Translated title of the contribution: Responsible InvestorHyrske, A., Lönnroth, M., Savilaakso, A. & Sievänen, R., 10 Jan 2020, Helsinki: Kauppakamari. 370 p.

Research output: Book/ReportBook

教育跨文化: 理论与方法工具箱

Translated title of the contribution: Intercultural EducationDervin, F., 2020, (Accepted/In press) Minzu University of China Press.

Research output: Book/ReportBook

2019

Aalto-keskus kotiseudun osana

Riukulehto, S. & Pesonen, J., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 95 p. (Raportteja; no. 199)

Research output: Book/ReportBook

Algol: kansainvälisen kauppiaan viisi kvartaalia 1894–2019

Translated title of the contribution: Algol: Five Quarters of International Trade 1894–2019Paavilainen, M. & Jensen-Eriksen, N., 2019, Helsinki: Siltala. 343 p.

Research output: Book/ReportBook

Amu Asãkirewata Pupỹkary Sãkire! : vamos falar Apurinã!

Duarte Vieira, E., Apurinã, R. N., Facundes, S., Virtanen, P. K. & Pereira de Freitas, M. F., Dec 2019, Belém: Universidade Federal do Pará.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Arctic energy and social sustainability

Lempinen, H-K. E., 2019, Palgrave Macmillan. 117 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Climate Anxiety

Pihkala, P., 30 Oct 2019, Helsinki: Suomen mielenterveysseura . 25 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Handbok för att tillhandahålla tjänster inom landbygdsturism för Japanska turister

Grīnberga-Zālīte, G., Sudakova, L., Matilainen, A., Evans, R., Sivén, S. & Bulderberga, Z., 2019, CAITO project. 49 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Handbook for providing rural Tourism services to Japanese tourists

Grīnberga-Zālīte, G., Sudakova, L., Matilainen, A., Evans, R., Sivén, S. & Bulderberga, Z., 2019, CAITO project. 49 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Historian kohinaa Töysästä

Riukulehto, S. & Rinne-Koski, K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 154 p. (Raportteja; no. 194)

Research output: Book/ReportBook

Open Access

ICOS Handbook: Knowledge through observations

Alam, S. A., Rintala, J-M., Ahlgren, K. & Juurola, E., May 2019, Version 2 ed. Helsinki: ICOS ERIC. 135 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen

Pihkala, P., 4 Jun 2019, Helsinki: Suomen mielenterveysseura . 26 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access

Metsät Suomen luonnossa

Rikkinen, J., Apr 2019, 1. painos ed. Helsinki: Otava. 166 p.

Research output: Book/ReportBook

Mieli maassa? Ympäristötunteet

Pihkala, P., 15 Oct 2019, Helsinki: Kirjapaja. 336 p.

Research output: Book/ReportBook

Miljörättens grunder: Allmänna läror, reglering och beslutsteori

Kokko, K. T. & Palmgren, S. (Translator), 2019, Helsingfors: Alma Talent. 596 p. (FIDUCIA. Finsk juridik på svenska; no. 8)

Research output: Book/ReportBook

Naturaleza y neoliberalismo en América Latina

Translated title of the contribution: Nature and neoliberalism in Latin AmericaDurand, L. (ed.), Nygren, A. (ed.) & de la Vega-Leinert, A. C. (ed.), 30 Oct 2019, Cuernavaca, Morelos : Universidad nacional autónoma de méxico. 471 p. (Estudios socioambientales)

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Opas maaseutumatkailupalveluiden tarjoamiseen japanilaismatkailijoille

Grīnberga-Zālīte, G., Sudakova, L., Matilainen, A., Evans, R., Sivén, S. & Bulderberga, Z., 2019, CAITO project. 49 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Prosessioikeuden oppikirja

Linna, T. H., Apr 2019, 2. uud. ed. Helsinki: Alma Talent. 376 p.

Research output: Book/ReportBook

Reproduction Revisited: Capitalism, Higher Education and Ecological Crisis

Ruuska, T. P. K., 2019, 1 ed. MayflyBooks. 290 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access

Ruokaa! Kestävä maatalous ja ruuantuotanto

Seppänen, M., Kurppa, S., Rinne, M. & Alakukku, L., 2019, Maahenki. 224 p.

Research output: Book/ReportBook

Sienten kirjo

Translated title of the contribution: Diveristy of fungiRikkinen, J., 8 Aug 2019, Helsinki: Suomen biologian seura Vanamo. 152 p. (Luonnon Tutkija; vol. 122, no. 3-4)

Research output: Book/ReportBook

File

Suomen suurin: Helsingin Sanomat 1889–2019

Jensen-Eriksen, N., Mainio, A. & Hänninen, R., 2019, Helsinki: Siltala. 475 p.

Research output: Book/ReportBook

The energy of Russia. Hydrocarbon culture and climate change

Tynkkynen, V-P., 4 Dec 2019, Edward Elgar. 153 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Ulosottokaaren pääkohdat

Linna, T., 2019, 2. uudistettu painos ed. Helsinki: Alma Talent. 338 p. (Juridica-kirjasarja; no. 19)

Research output: Book/ReportBook

Vesilintujen iän ja sukupuolen määritysopas.

Mouronval, J-B., Väänänen, V-M. & Piironen, A., 2019, Helsinki: Suomen riistakeskus. 213 p.

Research output: Book/ReportBook

《破解神话:还原真实的芬兰教育》: 破解神话:还原真实的芬兰教育

Translated title of the contribution: "Cracking the Myth": Restoring the reality of Finnish educationDervin, F., 2019, Beijing: MoveableType Beijing.

Research output: Book/ReportBook

File
2018

A Whirlwind Passed through Our Country: Lakota Voices of the Ghost Dance

Andersson, R-H., 2018, Norman: University of Oklahoma press. 432 p. (Recovering languages and literacies of the Americas)

Research output: Book/ReportBook

BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus - kasvit, levät ja sienet: Omatoimista opiskelua tukeva Open Access -verkkomateriaali

Rikkinen, J. K., Apr 2018, Helsinki: Suomen Lajitietokeskus. (Pinkka - lajintuntemuksen oppimisympäristö)

Research output: Book/ReportBook

Open Access

BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus: Omatoimista opiskelua tukeva Open Access -verkkomateriaali

Rikkinen, J. K., Apr 2018, Helsinki: Suomen Lajitietokeskus. (Pinkka - lajintuntemuksen oppimisympäristö)

Research output: Book/ReportBook

Open Access

Energy Law: Brazil

de Almeida, L., 2018, (Accepted/In press) 1 ed. Netherlands: Kluwer Law International. 250 p. (International Encyclopaedia of Laws)

Research output: Book/ReportBook

Finland: Fact Sheet on Social Care & Support Services Sector for Persons with Disabilities

Katsui, H., Kröger, T. & Valkama, K., 2018, Brussels: EASPD. 6 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File