Publications 1974 2019

Filter
Commissioned report
2018

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Enbuska, M. L., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 28 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; vol. 2018, no. 176)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 May 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; vol. 2018, no. 40)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa

Kujala, S. M., Hakala, O. H., Törmä, H. K., Rantanen, M. M., Czarnecki, A. & Hyyryläinen, T. T., Nov 2018, (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 187)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Guidelines for Sustainable Forest Biomass Production – Challenges in view of an emerging bioeconomy: Executive summary

Bruckman, V. J., Evans, A., Helmisaari, H-S. M., Stupak, I. & Titus, B., 5 Jul 2018, 9 ed. Vienna, Austria: Austrian Academy of Sciences (OeAW). 21 p. (KIOES Opinions; no. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Hyvinvointitiedosta toimintaa ja paikkaperustaisia hyvinvointiratkaisuja

Pylkkänen, P. H., Hyyryläinen, T. T., Kuuva, N. M. & Miettinen, A., 27 Sep 2018, Mikkeli. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ilmastopaneelin näkemykset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisessa huomioon otettavista seikoista: Ilmastopaneelin muistio asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyyntöön

Ollikainen, M. M. O., Asikainen, A., Järvelä, M., Kanninen, M. T., Kopsakangas-Savolainen, M., Kulovesi, K., Lanki, T., Laukkanen, M., Liimatainen, H., Linnanen, L., Regina, K., Ratinen, I., Seppälä, J. & Viisanen, Y., 2018, Suomen ilmastopaneeli. 28 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Mattila, T. J., Manka, V., Rajala, J. A., Ajosenpää, H., Luokkakallio, J. & Tuononen, M., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 p. (Raportteja; no. 189)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Osuuskuntaa perustamaan

Klen, T. T. O. & Tiljander, P., 2018, (In preparation) 40 p. (Ruralia-instituutin Raportteja-sarja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suot

Kaakinen, E., Kokko, A., Aapala, K., Autio, O., Eurola, S., Hotanen, J-P., Kondelin, H., Lindholm, T., Nousiainen, H., Rehell, S., Ruuhijärvi, R., Sallantaus, T., Salminen, P., Tahvanainen, T., Tuominen, S., Turunen, J., Vasander, H. T. & Virtanen, K., 18 Dec 2018, Helsinki: SYKE & Ympäristöministeriö. 53 p. (Suomen ympäristö; vol. 5/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA)

Äijö, H., Nurminen, J., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Paasonen-Kivekäs, M., Turunen, M., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2018, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 44 p. (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; no. 33)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2017

Aasianrunkojäärän (Anoplophora glabripennis) kartoitus Helsingissä

Jokinen, M., Koskikallio, V., Raisio, J. & Heliövaara, K. T., 1 Jun 2017, Helsinki: Helsingin kaupunki. 33 p. (Kaupunkiympäristön julkaisuja; no. 2017:2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Aluehistorian tutkimuksen käynnistäminen: Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeen viisivuotisraportti 2011–2016

Riukulehto, S. J., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 66 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 164)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

A model development and application guide for generating an enhanced forest inventory using airborne laser scanning data and an area-based approach

White, J. C., Tompalski, P., Vastaranta, M. A., Wulder, M. A., Saarinen, N. P., Stepper, C. & Coops, N. C., 2017, Victoria, BC: Natural resources Canada. 48 p. (Canadian Wood Fibre Centre. Information report; no. FI-X-018 )

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet

Kinnunen, J., Hakala, O. H., Kujala, S. M. & Törmä, H. K., Oct 2017, Seinäjoki: Ruralia-institutet. 41 p. (Helsingfors universitet, Ruralia-institutet, Rapporter; no. 174)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

ENERGISE Good practice report: capturing cross-cultural interventions: Deliverable 3.1

Laakso, S. & Heiskanen, E., 21 Sep 2017, ENERGISE project. 73 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

ENERGISE Living Labs background report: Deliverable 3.2

Laakso, S., Heiskanen, E. & Matschoss, K. J., 14 Nov 2017, ENERGISE project. 41 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)

Peura, P., Hiltunen, E., Haapanen, A., Auvinen, K., Soukka, R., Törmä, H. K., Kujala, S. M., Pohjola, J., Mäkiranta, A., Välisuo, P., Grönman, K., Kumar, R., Rasi, S., Lehtonen, E. & Anttila, P., 1 Mar 2017, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 109 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 35/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Identifying, Quantifying and Qualifying Biocultural Diversity: Assessment of Biocultural Diversity

Vierikko, K. H., Andersson, E., Branquinho, C., Elands, B., Fischer, L. K., Goncalves, P., Grilo, F., Haase, D., Ioja, C., Kowarik, I., Lindgren, J. M., Mendes, R., Niemelä, J. K., Pieniniemi, M., Principe, A., Puttonen, M., Santos-Reis, M., Teixeira, D., Vieira, J. & Yli-Pelkonen, V. J., Sep 2017, Green surge. 63 p. (Technical Report; vol. September 2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Jämsän metsätiekokeissa käytettävän seostuhkan sisältämien aineiden huuhtoutuminen

Ryhti, K. M., Lindroos, A-J., Kaakkurivaara, T., Ilvesniemi, H., Uusitalo, J. & Helmisaari, H-S. M., 28 Apr 2017, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 39 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 26/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Japanese tourists in Finland, Estonia and Latvia – a literature review

Suvanto, H. M. K., Sudakova, L., Kattai, K., Grīnberga-Zālīte, G. & Bulderberga, Z., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 41 p. (Reports; vol. 2017, no. 166)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset

Tiainen, M., Kujala, S. M., Ahtola, T., Eilu, P., Grönholm, S., Hakala, O. H., Istolahti, P. J., Jumppanen, A. I., Kärkkäinen, N., Rasilainen, K. & Törmä, H. K., 30 Mar 2017, Espoo: Geologian tutkimuskeskus. 124 p. (Tutkimusraportti / Geologian tutkimuslaitos; no. 229)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Katternö-konsernin toimintojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kinnunen, J., Hakala, O. H., Kujala, S. M. & Törmä, H. K., Oct 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 42 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 173)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Leading the way to a European circular bioeconomy strategy

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Myus, B., Ollikainen, M. M. O., Palahi, M. & Trasobares, A., 2017, European Forest Institute. 50 p. (From science to policy; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Luomutuotanto 2020 - Aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla

Viitaharju, L., Kujala, S. & Törmä, H., 2017, Seinäjoki, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 182 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 170)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Kujala, S. M., Kinnunen, J., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., Aug 2017, Mikkeli: Helsingin yliopisto. 34 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 172)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 ed. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 12/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Räätälöimällä ammattikeittiöihin - Selvitys pienten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden välisistä lähi-innovaatioista

Viitaharju, L., Väisänen, H-M. & Lähdesmäki, M., 2017, Seinäjoki, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 59 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 163)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Ristiinan Brahelinnan eilen, tänään, huomenna: Everstinvirkatalon rakennushistoria, inventointikertomus ja käyttösuunnitelma

Riukulehto, S. (ed.), Rantanen, M. (ed.) & Luostarinen, M. (ed.), 2017, Seinäjoki ja Mikkeli: Ruralia-instituutti. 103 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; no. 167)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluetaloudelliset vaikutukset vuosina 1992-2017

Kujala, S. M., Kinnunen, J., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., Oct 2017, Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 43 p. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia; no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA): Loppuraportti 2017

Äijö, H., Myllys, M., Sikkilä, M., Salo, H., Nurminen, J., Häggblom, O., Turunen, M., Paasonen-Kivekäs, M., Warsta, L., Koivusalo, H., Alakukku, L. & Puustinen, M., 2017, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 109 p. (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; no. 32)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista

Seppälä, J., Asikainen, A., Kalliokoski, T. K., Kanninen, M. T., Koskela, S., Ratinen, I. & Routa, J., 17 May 2017, Suomen ilmastopaneeli. 18 p. (Raportti; no. 1/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Vähähiilisen puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset Kymenlaaksossa ja Kouvolassa

Törmä, H. K. & Istolahti, P. J., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 21 p. (Raportteja - Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti ; no. 168)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2016

AB Seinäjoki: Kohti agrobiotalouden innovaatioyhteisöä

Sivula, A., Suutari, T. M., Jumppanen, A. I. & Ahvenniemi, M., 2016, Seinäjoki: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. 64 p. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä; no. 116)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Better dairy cattle breeds and better management can improve the livelihoods of the rural poor in Senegal

Marshall, K., Tebug, S., Juga, J. K., Tapio, M. & Missohou, A., 2016, ILRI. 6 p. (ILRI Research Brief; vol. March 2016, no. 65)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyhteistyömahdollisuudet

Mynttinen, R. & Mynttinen, S., 2016, 68 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Etelä-Savon tie kiertotalouteen: kiertotalouden tiedolliset symbioosit : loppuraportti 30.5.2016

Hyyryläinen, T. T., Hakala, H. E., Repo, E. & Virtanen, M., 30 May 2016, [Mikkeli]: Ruralia-instituutti. 62 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Gendered Intra-household Contributions to Low-input Dairy in Senegal

Walugembe, M., Tebug, S., Tapio, M., Missohou, A., Juga, J. K., Marshall, K. & Rothschild, M. F., 2016, Iowa. 2 p. (Animal Industry Report; vol. AS662, no. ASL R3078)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Governing clean energy transitions in China and India: A comparative political economy analysis

Isoaho, K. L. H., Goritz, A. & Schulz, N., Apr 2016, (WIDER Working Paper; no. 28)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot

Juhola, S. K., Kokko, K. T., Ollikainen, M. M. O., Peltonen-Sainio, P., Haanpää, S., Seppälä, J., Lötjönen, S. A. & Miimu, A., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 36 p. (Ilmastopaneelin raportti; no. 2/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kauhajoen vesistön taimenkantojen geneettinen rakenne ja hoitosuositus

Jutila, E., Koljonen, M-L. & Koskiniemi, J. J., 2016, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 27 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2016, no. 42)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen: Kansainvälinen näkökulma

Rantanen, M. M., 19 Oct 2016, Ruralia-instituutti. 29 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 160)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Light case study: Improving dairy production in Senegal

Niemi, J., Tapio, M., Marshal, K., Tebug, S. & Juga, J. K., 2016, Ref. Ares(2016)6357987 - 10/11/2016 ed. PROIntenseAfrica. 37 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä: Yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulma

Suutari, T. M., Lämsä, A-M., Lähdesmäki, M. R. & Mattila, M., 2016, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 48 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 161)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Maataloustuotannon kestävä tehostaminen kasvi- ja kotieläintilojen yhteistyöllä

Vesa, L., Niemelä, A. & Mikkola, H. J., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 118 p. (Maataloustieteiden laitos. Julkaisusarja; no. 43)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Matkailuselvitys - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin matkailuselvitys 2016: TIKKA-hanke 2016

Suvanto, H. M. K., 30 Nov 2016, Seinäjoki: Helsingin yliopisto. 49 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Maximizing bioenergy potential: policy recommendations for Finland

Karimi, F. & Toikka, A. I., 18 Dec 2016, Research report no D1.1.2-1 ed. Helsinki: CLIC Innovation. 16 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access