Publications

Filter
Commissioned report
2020

Koronapandemian arvioidut vaikutukset tuotantoon ja verotuloihin

Tervala, J., 17 Apr 2020, (Submitted) 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Koronapandemian yhteiskunnalliset vaikutukset sopeutuvan ympäristöpolitiikan näkökulmasta: Asiantuntijalausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle

Translated title of the contribution: Societal impacts of corona pandemic from the perspective of adaptive environmental policy: expert statement to Committee for the Future of the Parliament of FinlandHukkinen, J., 24 May 2020, Helsinki. 9 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020

Pylkkänen, P., Hyyryläinen, T., Rannanpää, S., Pyykkönen, S., Heikkinen, B., Koivisto, A. & Ranta, T., 2020, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 290 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; vol. 2020, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset

Heiskanen, M., Bergström, I., Kosenius, A-K., Laakso, T., Lindholm, T., Mattsson, T., Mäkipää, R., Nieminen, M., Ojanen, P., Rankinen, K., Tolvanen, A., Viitala, E-J. & Peltoniemi, M., 2020, 81 p. (luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2020, no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu

Tuomainen, J., Pihalehto, M., Kautto, P., Kokko, K., Linna, T., Vähä, E. & Pyy, O., 18 Mar 2020, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 281 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2020, no. 14)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
2019

03 - I SEE module guide

Fantini, P., Branchetti, L., Cutler, M., Laherto, A., Levrini, O., Palmgren, E. K., Tasquier, G. & Wilson, C., Aug 2019, ISEE, European Union. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

04 - Case studies: I SEE project

Tasquier, G., Palmgren, E. K., Barelli, E., Branchetti, L., Fantini, E. P., Laherto, A., Levrini, O. & Wilson, C., Aug 2019, ISEE, European Union. 52 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A., May 2019, Sitra. 90 p. (Sitran selvityksiä; no. 148)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Approaches to creating trust in sustainability of bioenergy through effective governance: Summary of findings under Objective 2 of the IEA Bioenergy inter-Task project “Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains

Stupak, I., Smith, S. T., Clarke, N., Al-saedi, T., Beniušienė, L., Bentsen, N. S., Cheung, Q., van Dam, J., Dale, V., Diaz Chavez, R., Fritsche, U., Futter, M., Gan, J., Hakala, K., Horschig, T., Junginger, M., Kitigawa, Y., Kittler, B., Kline, K., Lalonde, C. & 19 others, Larsen, S., Lazdina, D., Thuy, P. T., Mansoor, M-M., Mupondwa, E., Nair, S., Newlands, N., Nichiforel, L., Palviainen, M., Stanturf, J., Schaubach, K., Sierra, J. A. P., Tilvikiene, V., Titus, B., Thrän, D., Utarte, S., Ukonmaanaho, L., Varnagirytė-Kabašinskienė, I. & Wellisch, M., 2019, Copenhagen: University of Copenhagen. 36 p. (IEA Bioenergy Report; no. 03)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 May 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 p. (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; vol. 2018-19, no. Task 1.2)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Elonkirjo ehtyy – suosituksia luonnon monimuotoisuuden tuvaamiseksi

Kotiaho, J., Niemelä, J., Sääksjärvi, I. E., Schulman, L., Mönkkönen, M., Boström, C., Jutila, H., Halme, P., Koljonen, S., Oldén, A., Kontula, T. & Hautakangas, S., 1 Jan 2019, 1/2019 ed. Jyväskylä: JYU.Wisdom. 15 p. (Wisdom Letters; no. 1/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Energian tuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa: Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta

Koljonen, T., Laukkanen, M., Ollikainen, M., Lehtilä, A., Eerola, E., Koreneff, G., Kyritsis, E., Lindroos, T., Ollikkai, K., Pursiheimo, E., Rämä, M. & Siikavirta, H., 2019, Teknologian tutkimuskeskus VTT. 101 p. (VTT Technology; no. 359)

Research output: Book/ReportCommissioned report

European Semester 2018/2019 country fiche on disability: Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 4 Mar 2019, Brussels: European Commission. 35 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Forest-Based Climate Mitigation: Lessons from REDD+ Implementation

Duchelle, A. E., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Larson, A., Moira, M., Wong, G. Y., Pham, T. T. & Martius, C., Nov 2019, Washington: World Resources Institute. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Grasslands, biodiversity and business

Birge, T., Dec 2019, Riga: Latvian Fund for Nature. 116 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

HIILINEUTRAALIUS ILMASTOPOLITIIKASSA – VALTIOT, ALUEET JA KUNNAT

Seppälä, J., Saikku, L., Soimakallio, S., Lounasheimo, J., Regina, K. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 57 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ilmastokasvatus ja tunteet

Translated title of the contribution: Climate Education and EmotionsPihkala, P., 11 Dec 2019, Helsinki: Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL). 62 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Translated title of the contribution: Gypsum as a soil amendent - effects on soil healthMattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 30 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 192)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kohti dialogia: Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi

Rantanen, M. (ed.), Pihkala, T. (ed.), Hyyryläinen, T. (ed.) & Kujala, S. (ed.), Oct 2019, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 p. (Ruralia-instituutin raportteja; no. 198)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande

Hytinkoski, P., Troberg, E. & Troberg, A. (Translator), 11 Sep 2019, Pellervo Coop Center: Osuustoimintakeskus Pellervo. 23 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Translated title of the contribution: Good drainage - field by fieldMattila, T. J., Rajala, J., Ajosenpää, H. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 64 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 195)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Living Lab country report: Finland

Heiskanen, E., Laakso, S., Apajalahti, E-L. & Matschoss, K., 2019, ENERGISE project. 49 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Matkailijalle merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa

Väisänen, H-M., 15 Aug 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 47 p. (Raportteja / Ruralia-instituutti ; no. 196)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Megatrends in Africa

Vastapuu, L., Mattlin, M., Hakala, E. & Pellikka, P., 2019, Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. 56 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Miksi hiilinielut ovat yhteiskuntapolitiikkaa? Strategic Research Council Policy Brief

Hukkinen, J., Forsius, M., Mäkipää, R., Berninger, K., Kuusela, S. & Järvensivu, P., 1 Feb 2019, Helsinki: Academy of Finland. 5 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina

Translated title of the contribution: Aggregate stability as an indicator of soil healthRavander, J., Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 43 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; no. 191)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Translated title of the contribution: Teachers’ and students’ experiences on game-based learning and outdoor education.: Assessment of the Far out! -project 2016-2018Lukkarinen, I. & Uitto, A., 14 May 2019, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 68 p. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; no. 17/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Overview of national climate change advisory councils

Weaver, S., Lötjönen, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 39 p. (The Finnish Climate Change Panel Report; vol. 2019, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Päästövähennyspolku kohti hiilineutraalia suomea - hahmotelma

Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 18 p. (Suomen Ilmastopaneeli Raportti; vol. 2019, no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Peltohavaintoja - aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina

Translated title of the contribution: Field observations - visual evaluation as an indicator of soil healthMattila, T. J., Rajala, J. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 60 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia institutti; no. 197)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä

Koljonen, M-L., Veneranta, L., Kallio-Nyberg, I., Koskiniemi, J. & Jokikokko, E., 2019, Luonnonvarakeskus (Luke). 52 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2019, no. 56)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot

Erkkola, M., Fogelholm, M., Konttinen, H., Laamanen, J-P., Mäenpää, E., Nevalainen, J., Nikula, H., Pirttilä, J., Uusitalo, L. & Saarijärvi, H., 30 Aug 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 227 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2019, no. 51)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M-J., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 88 p. (Suomen ilmastopaneeli. Raportti; no. 2/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Suomen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kujala, S. M., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 193)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., Sep 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 2019:54)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Voiko maan kasvukuntoa kehittää? Kokemuksia 8 peltolohkolta neljältä vuodelta.

Translated title of the contribution: Is it possible to improve soil healt? Experiences from eight farm test fields over four yearsMattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 37 p. ( Raportteja/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; no. 200)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
2018

Addressing the Legacy of Colonialism: Seminar report

Hakala, E. S., 3 May 2018, Helsinki: Historians Without Borders. (HWB Reports; no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla

Enbuska, M. L., 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 28 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; vol. 2018, no. 176)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Better Policies Accelerate Clean Energy Transition: Focus on energy system flexibility

Karimi, F., Lund, P. D., Skytte, K. & Bergaentzlé, C., 16 Feb 2018, Oslo: Nordic Energy Research. 11 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File
Open Access
File

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 Feb 2018, ENERGISE project. 25 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 May 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; vol. 2018, no. 40)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa

Kujala, S. M., Hakala, O. H., Törmä, H. K., Rantanen, M. M., Czarnecki, A. & Hyyryläinen, T. T., Nov 2018, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 p. (Ruralia-instituutti / Raportteja; no. 187)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access