Publications

Filter
Commissioned report

Climate, phenology and invertebrate population ecology in Greenland

Avery, M., Roslin, T., Hopkins, T., Kaartinen, R. & Várkonyi, G., 2013, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 2 p. (NERO - Nuuk Ecological Research Operations)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Climate Implications of Increased Wood Use in the Construction Sector - Towards an Integrated Modelling Framework

Eriksson, L-O., Gustavsson, L., Hänninen, R., Kallio, M., Lyhykäinen, H. T., Pingoud, K., Pohjola, J., Svanaes, J., Solberg, B., Sathre, R. & Valsta, L., 2009, Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet. 67 p. (Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning; no. 257)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Container logistic innovations in forest-energy sector: Markets, future service concepts and technical improvements

Laitinen, T., Föhr, J., Karttunen, K., Immonen, M. & Ranta, T., 9 Jun 2014, Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology. 87 p. (LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports; no. 28)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Content analysis of the state of forest sector communication in Austria, Finland, Germany and Slovenia

Korhonen, E., Toppinen, A. M. K., Lähtinen, K. P., Ranacher, L., Werner, A., Stern, T. & Kutnar, A., 31 Jan 2015, Freiburg. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Country Report - Finland: Support for Farmers' Cooperatives - European Commission

Pyykkönen, P., Bäckman, S., Kauriinoja, H. & Ollila, P., 2012, Contract Number: 30-CE-0395921/00-42. ed. Wageningen UR. 38 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Country report on Living independently and being included in the community - Finland

Katsui, H., Valkama, K. & Kröger, T., 20 May 2019, Bryssel: The Academic Network of European Disability Experts (ANED). 22 p. (The right to live independently and to be included in the community in the European States: ANED synthesis report; vol. 2018-19, no. Task 1.2)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Creative Economy and Cultural Entrepreneurship in Rural Europe: Insights into the European Region of Culture designation in South Ostrobothnia region in Finland

Suutari, T. M., Saartenoja, A., Salo, K. & Kareinen, J., 2010, Etelä-Pohjanmaan liitto. (Etelä-Pohjanmaan liitto, julkaisusarja B; no. B:34)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Current state and restoration of sea trout and Atlantic salmon populations in three river systems in the eastern Gulf of Finland

Peuhkuri, N., Saura, A., Koljonen, M-L., Titov, S., Gross, R., Kannel, R. & Koskiniemi, J., 2014, Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 54 p. (Working papers of the Finnish Game and Fisheries Research Institute; no. 26/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned report

De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet

Kinnunen, J., Hakala, O. H., Kujala, S. M. & Törmä, H. K., Oct 2017, Seinäjoki: Ruralia-institutet. 41 p. (Helsingfors universitet, Ruralia-institutet, Rapporter; no. 174)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Description of Chinese Family Farm Organization in Zhejiang Province

Ollila, P., 1996, East Lansing, Mi.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Development Futures in Kenya and Tanzania Beyond 2015

Luukkanen, J., Kuria, P., Käkönen, M-N. E., Karhunmaa, K., Karjalainen, J., Warah, R., Colman, M. & Toroskainen, K., 2015, Turku: University of Turku, Finland Futures Research Centre. 153 p. (FFRC eBook ; no. 1/2015)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Development of the Nordic Bioeconomy: NMC reporting: Test centers for green energy solutions - Biorefineries and business needs

Lange, L., Björnsdóttir, B., Brandt, A., Hilden, S. K., Hreggvidsson, G. Ó., Jacobsen, B., Jessen, A., Nordberg Karlsson, E., Lindedam, J., Mäkelä, M. R., Smáradóttir, S. E., Vang, J. & Wentzel, A., 2015, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 219 p. (TemaNord; vol. 2015, no. 582)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 p. (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. 44)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Does it matter what you call it? Reflections on how companies voluntarily disclose their adaptation activities

Isoaho, K. L. H. & Surminski, S., 30 Sep 2015, (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper ; no. 210)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Drainage and agricultural biodiversity:should society promote surface or subsurface drainage?

Saikkonen, L., Herzon, I., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2011, 45 p. (University Of Helsinki , Department of Economics and Management, Discussion papers; vol. 2011, no. 50)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Dynaaminen laatunäkemys: kolmen yliopistoverkoston kehittävä vertaisarviointi [Dynamic perception on quality]

Hiltunen, A-M., Uusitalo, E., Hietanen, O., Hyyryläinen, T., Kettunen, S. & Söderlund, S., 2009, Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 76 p. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; vol. 2009, no. 13)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Effect of adding regressors on the equality of the OLSE and BLUE

Isotalo, J., Puntanen, S. & Styan, G. P. H., 2005, Tampere :University of Tampere. (Report / Department of Mathematics, Statistics and Philosophy, University of Tampere. ISSN 1456-3134; 365)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ekologiset ennallistamiskokeet Myyrinkallion metsäalueella Espoossa ja partiolaisten leirialueella Kiljavalla: Loppuraportti

Löfström, I., Salemaa, M. & Linden, L., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos. 37 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

E-learning in a rural context: Alternative media and contemporary applications

Keskinarkaus, S-S., 2010, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 35 p. (Reports; no. 65)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Elinkeinojen kehittäminen leader-toimintatavalla

Konsala, H., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 35 p. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 99)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Elintarvikealan pienyritysten palvelujen kehittäminen

Ollila, P., Kohmo, P. & Erkkola, T., 1998, (Maatalouspolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu; vol. 1998, no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Elonkirjo ehtyy – suosituksia luonnon monimuotoisuuden tuvaamiseksi

Kotiaho, J., Niemelä, J., Sääksjärvi, I. E., Schulman, L., Mönkkönen, M., Boström, C., Jutila, H., Halme, P., Koljonen, S., Oldén, A., Kontula, T. & Hautakangas, S., 1 Jan 2019, 1/2019 ed. Jyväskylä: JYU.Wisdom. 15 p. (Wisdom Letters; no. 1/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Emäntien ja isäntien järjestöosallistuminen: Naisen asema maataloudessa -tutkimusprojekti. Osaraportti VI

Köppä, T., 1982, Espoo: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 64 p. (Raportteja ja artikkeleita / Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos; no. 21)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Energiajärjestelmä ja päästönvähennystoimet - yhteenvetoraportti

Savolainen, I., Airaksinen, M., Cantell, H., Kanninen, M., Luostarinen, S., Peltonen-Sainio, P., Pingoud, K., Regina, K., Rinne, S., Seppälä, J. & Syri, S., 2013, Suomen ilmastopaneeli. 32 p. (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä; no. Raportti 5/2013)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Energian tuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa: Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta

Koljonen, T., Laukkanen, M., Ollikainen, M., Lehtilä, A., Eerola, E., Koreneff, G., Kyritsis, E., Lindroos, T., Ollikkai, K., Pursiheimo, E., Rämä, M. & Siikavirta, H., 2019, Teknologian tutkimuskeskus VTT. 101 p. (VTT Technology; no. 359)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File
Open Access
File

ENERGISE Living Labs background report: Deliverable 3.2

Laakso, S., Heiskanen, E. & Matschoss, K. J., 14 Nov 2017, ENERGISE project. 41 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 Feb 2018, ENERGISE project. 25 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Environmental Co-benefits and Stacking in Environmental Markets

Lankoski, J., Ollikainen, M., Marshall, E. & Aillery, M., 2015, OECD. 43 p. (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers; no. 72)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Environmental economic research as a tool in the protection of the Baltic Sea – costs and benefits of reducing eutrophication

Hyytiäinen, K., Blyh, K., Hasler, B., Ahlvik, L., Ahtiainen, H., Artell, J. & Ericsdotter, S., 2014, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 72 p. (TemaNord; no. 2014:504)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Pohja-Mykrä, M. K., Matilainen, A-M. K., Kujala, S. M., Hakala, O. H., Harvio, V., Törmä, H. K. & Kurki, S. P., 24 May 2018, Valtioneuvoston kanslia. 203 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja julkaisutoiminta; vol. 2018, no. 40)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Esitys osuustoiminnan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustamisesta

Niemelä, J. S., Skurnik, S. & Köppä, T., 1999, Helsingin yliopisto.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten osamistarpeita ja osaamisen kehittämisen keinoja

Jumppanen, A. I. & Närvä, M., 7 Nov 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 35 p. (Raportteja; no. 109)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihankkeiden alueellinen vaikuttavuus: Väliarviointi ohjelmakaudelta 2000-2006

Suutari, T. M., 2003, (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:23)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisen tulevaisuuden toimintamallit

Suutari, T. M. & Zimmerbauer, K., 2003, (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:24)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Etelä-Pohjanmaan lukiot – Nykytila ja tulevaisuuden haasteet.

Jumppanen, Saartenoja, Träsk, A. A. M., 2008, 1 p. (Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja; vol. 2008, no. 28)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Etelä-Pohjanmaan matkailun ja kulttuurin asiakastutkimus

Suutari, T. M., 2002, (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuja B:21)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Etelä-Savo maaseudun uuden kysynnän äärellä

Kuuva, N., 31 Dec 2014, 58 p. (Raportteja; no. 119)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyhteistyömahdollisuudet

Mynttinen, R. & Mynttinen, S., 2016, 68 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Kuuva, N. M., Vesala, K. M. & Hyyryläinen, T. T., 2015, 127 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Etelä-Savon tie kiertotalouteen: kiertotalouden tiedolliset symbioosit : loppuraportti 30.5.2016

Hyyryläinen, T. T., Hakala, H. E., Repo, E. & Virtanen, M., 30 May 2016, [Mikkeli]: Ruralia-instituutti. 62 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report